• ทั่วไป
  1,119
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,970
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,438
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  53
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  7
 • อื่นๆ
  180
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  1 ซอย 9 ถ. ชมฐีระเวช ตำบลตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร 66110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 มีนาคม 2560 17:38:34
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพนราชตะพานหิน
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  1 ซ.9 ถ.ชมฐีระเวช ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร 66110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 มีนาคม 2560 17:32:48
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแหวน
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  - หมุ่ที่ 4 ถ.- ปากคลอง ปะทิว ชุมพร 86210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 มีนาคม 2560 10:31:15
 • อาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  71 ถ.จักกะพาก ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 มีนาคม 2560 11:29:42
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองไทร
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  159 ม.11 แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 มีนาคม 2560 16:24:49
 • ภักดีชุมพล
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  160 ม.3 เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 36260
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  27 กุมภาพันธ์ 2560 22:11:43
 • โรงพยาบาลชุมตาบง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  189 ม.7 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 60150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  23 กุมภาพันธ์ 2560 13:44:35
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนจาน
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  299ม.2 ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ. - ถ.- โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม 48190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  23 กุมภาพันธ์ 2560 11:01:06
 • โรงพยาบาลบ้านค่าย
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  144 ม.4 ถ.ระยอง - บ้านค่าย หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 21120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  23 กุมภาพันธ์ 2560 10:13:32
 • จิตเวชเลยราชนครินทร์
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  440 ม4 นาอาน เมืองเลย เลย 42000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  23 กุมภาพันธ์ 2560 09:14:26
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่มไทร
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ร่มไทร สุคิริน นราธิวาส 96190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  21 กุมภาพันธ์ 2560 14:09:38
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านั่ง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  67 1 ถ.- ท่านั่ง โพทะเล พิจิตร 66130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  20 กุมภาพันธ์ 2560 16:00:14
5/165