• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,474
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำปั้ว
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  170 หมู่ที่ 3 น้ำปั้ว เวียงสา น่าน 55110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  30 มีนาคม 2560 14:49:11
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำปั้ว
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  170 หมู่ที่ 3 น้ำปั้ว เวียงสา น่าน 55110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  30 มีนาคม 2560 14:46:00
 • โรงพยาบาลดอนเจดีย์
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  747 หมู่ 5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจ 747 ม.5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  28 มีนาคม 2560 20:50:45
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งน้ำวน
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ม.6 - ถ.- คุ้งน้ำวน เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2554
  วันที่ลงทะเบียน :
  27 มีนาคม 2560 14:28:17
 • แก้งคร้อ
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  1057 1 ถ.ชัยภูมิชุมแพ ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2547
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 มีนาคม 2560 10:16:35
 • โรงพยาบาลบ้านฝาง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  330 9 ถ.มะลิวัลย์ บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น 40270
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 มีนาคม 2560 11:38:25
 • รพ.สต.บ้านหนองตาโฮม
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  2 ขี้เหล็ก อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 45160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 มีนาคม 2560 10:29:29
 • รพ.สต.ตกพรม
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  36 2 ตกพรม ขลุง จันทบุรี 22110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  14 มีนาคม 2560 14:54:53
 • รพ.สต.ตกพรม
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  36 2 ตกพรม ขลุง จันทบุรี 22110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  14 มีนาคม 2560 14:53:33
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกมะกอก
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  223 ม.11 บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา 30170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2542
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 มีนาคม 2560 19:01:24
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  1 ซอย 9 ถ. ชมฐีระเวช ตำบลตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร 66110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 มีนาคม 2560 17:38:34
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพนราชตะพานหิน
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  1 ซ.9 ถ.ชมฐีระเวช ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร 66110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 มีนาคม 2560 17:32:48
5/165