• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,934
 • สำนักงาน
  1,303
 • โรงเรียน
  1,350
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  106
 • สถานที่ราชการ
  135
 • เทศบาล
  2
 • อื่นๆ
  163
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงพยาบาลบัวใหญ่
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  6 ถ.เทศบาล12 บัวใหญ๋ บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  19 พฤษภาคม 2559 11:52:54
 • โรงพยาบาลบัวใหญ่
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  6 ถ.เทศบาล12 บัวใหญ๋ บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  19 พฤษภาคม 2559 11:51:00
 • สหคลินิกแพทย์โสภณ
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  518 สาธุประดิษฐ์ 58 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 พฤษภาคม 2559 09:34:12
 • โรงพยาบาลเบญจรมย์
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 พฤษภาคม 2559 20:57:29
 • โรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังเวลเนสแคร์
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  1ม.4 ช่างเหล็ก บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 พฤษภาคม 2559 08:05:32
 • โรงพยาบาลปทุมธานี
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  7 - ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2548
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 พฤษภาคม 2559 15:40:18
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหาร
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  36/2 8 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส 96180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 พฤษภาคม 2559 21:13:23
 • รพ.สต.ละหาร
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  36/2 8 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส 96180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 พฤษภาคม 2559 21:07:59
 • โรงพยาบาลศรีสะเกษ
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  859 ถ.กสิกรรม เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  04 พฤษภาคม 2559 09:19:06
 • รพ.สต.บ้านพังสิงห์
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  313 ม.2 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80290
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2552
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 พฤษภาคม 2559 11:21:33
 • โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  56 หมู่ 2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2552
  วันที่ลงทะเบียน :
  29 เมษายน 2559 13:00:02
 • ปากน้ำชุมพร
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  95/5 หมู่3 ปากน้ำชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร 86120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2551
  วันที่ลงทะเบียน :
  29 เมษายน 2559 09:17:56
5/162