รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
อินทร์บุรี

37/7 หมู่ 1 ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 13 กรกฎาคม 2560

โรงพยาบาล
เลิดสิน

58*863 หมู่บ้านสินทวีบางมด ถ.พระราม2 บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 13 กรกฎาคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดจิก

202 หมู่4 นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา 30380

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 30 มิถุนายน 2560

โรงพยาบาล
สอยดาว

399 หมู่ 1 ปะตง สอยดาว จันทบุรี 22180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 29 มิถุนายน 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลคำม่วง

ทันตกรรม ถ.หน้าอำเมือง ทุ่งคลอง คำม่วง กาฬสินธุ์ 46180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 13 มิถุนายน 2560

โรงพยาบาล
ยาเสพติด เเละคลีนิคเลิกบุหรี่

รพ.สุไหงปาดี, ที่อยู่ 334 รพ.สุไหงปาดี ถ.รพ.สุไหงปาดี, ถ.จารุเสถียร ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส 96140 เบอร์โท

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 12 มิถุนายน 2560

โรงพยาบาล
ยาเสพติด คลีนิคเลิกบุหรี่

334 หมู่ 1 ถนนจารุเสถียร ตำบลป 1 ถ.จารุเสถียร ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส 96140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 12 มิถุนายน 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวหนอง

หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 02 มิถุนายน 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกุง

หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 02 มิถุนายน 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองอ่าง

หมู่ที่ 1 ตำบลกำแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 02 มิถุนายน 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมัน

หมู่ที่ 3 ตำบลสิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 02 มิถุนายน 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย

หมู่ที่ 3 ถ.หน้าโรงพยาบาล เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 02 มิถุนายน 2560