• ทั่วไป
  1,111
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,928
 • สำนักงาน
  1,301
 • โรงเรียน
  1,333
 • วัด
  35
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  102
 • สถานที่ราชการ
  131
 • อื่นๆ
  162
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหาร
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  36/2 8 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส 96180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 พฤษภาคม 2559 21:13:23
 • รพ.สต.ละหาร
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  36/2 8 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส 96180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 พฤษภาคม 2559 21:07:59
 • โรงพยาบาลศรีสะเกษ
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  859 ถ.กสิกรรม เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  04 พฤษภาคม 2559 09:19:06
 • รพ.สต.บ้านพังสิงห์
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  313 ม.2 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80290
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2552
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 พฤษภาคม 2559 11:21:33
 • โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  56 หมู่ 2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2552
  วันที่ลงทะเบียน :
  29 เมษายน 2559 13:00:02
 • ปากน้ำชุมพร
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  95/5 หมู่3 ปากน้ำชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร 86120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2551
  วันที่ลงทะเบียน :
  29 เมษายน 2559 09:17:56
 • โรงพยาบาลมายอ
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  147/2 ม.1 มายอ มายอ ปัตตานี 94140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  28 เมษายน 2559 11:11:47
 • โรงพยาบาลสรรพยา
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  162 5 ถ.- โพนางดำตก สรรพยา ชัยนาท 17150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  27 เมษายน 2559 10:41:49
 • โรงพยาบาลสรรพยา
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  162 5 ถ.- โพนางดำตก สรรพยา ชัยนาท 17150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  27 เมษายน 2559 10:36:25
 • โรงพยาบาลลำปลายมาศ
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  41 7 ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  26 เมษายน 2559 11:09:05
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยอด
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  157 3 ยอด สองแคว น่าน 55160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2542
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 เมษายน 2559 15:03:44
 • โรงพยาบาลแพร่ - ราม
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  เลขที่ 3 ถ.ตรอกยันตรกิจโกศล ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 54000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2546
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 เมษายน 2559 10:58:22
5/161