รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
กลุ่มงานสุขศึกษา รพ.นครนายก

ข.1/100 - ถ.สุวรรณศร นครนายก เมืองนครนายก นครนายก 26000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2553

วันที่ลงทะเบียน: 24 สิงหาคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเคียน

33 หมู่2 บ้านนาเคียน จอมจันทร์ เวียงสา น่าน 55110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 06 สิงหาคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลเกาะจันทร์

1 หมู่ 14 เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี 20240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 03 สิงหาคม 2560

โรงพยาบาล
รพ.สต.ธาตุน้อย

ม.7 บ้านธาตุน้อย ถ.- ธาตุน้อย เขื่องใน อุบลราชธานี 34150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 30 กรกฎาคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

91 ถ.นนทบุรี บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 13 กรกฎาคม 2560

โรงพยาบาล
ศริราช

2 ตึก72 ปี ชั้น 7 ถ.พรานนก ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 13 กรกฎาคม 2560

โรงพยาบาล
ศิริราช

ตึกเฉลิมพระเกียรติชั้น 7 ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 13 กรกฎาคม 2560

โรงพยาบาล
อินทร์บุรี

37/7 หมู่ 1 ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 13 กรกฎาคม 2560

โรงพยาบาล
เลิดสิน

58*863 หมู่บ้านสินทวีบางมด ถ.พระราม2 บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 13 กรกฎาคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดจิก

202 หมู่4 นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา 30380

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 30 มิถุนายน 2560

โรงพยาบาล
สอยดาว

399 หมู่ 1 ปะตง สอยดาว จันทบุรี 22180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 29 มิถุนายน 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลคำม่วง

ทันตกรรม ถ.หน้าอำเมือง ทุ่งคลอง คำม่วง กาฬสินธุ์ 46180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 13 มิถุนายน 2560