• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,474
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลานดอกไม้
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  64 6 ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 65000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 พฤษภาคม 2560 14:23:16
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองบัว
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  30 พฤษภาคม 2560 13:17:07
 • รพ.สต.บ้านสนามชัย
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ต.เหล่าหลวง เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  29 พฤษภาคม 2560 16:17:09
 • รพ.สต.บ้านฝาง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  87 ม.11 ต.บ้านฝาง บ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  29 พฤษภาคม 2560 14:02:05
 • มิชชั่นภูเก็ต
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  4/1 ถ.เทพกระษัตรี รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 พฤษภาคม 2560 23:22:05
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมู่ 3 บางคูรัด
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมู บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี 11110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 พฤษภาคม 2560 15:23:49
 • โรงพยาบาลกะพ้อ
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  86 1 ถ.- กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี 94230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2549
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 พฤษภาคม 2560 13:13:07
 • หน่วยงานสุขภาพจิตและยาเสพติ โรงพยาบาลกะพ้อ
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  86 1 ถ.- ต.กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี 94230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2549
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 พฤษภาคม 2560 12:44:29
 • หน่วยบริการสาธารณสุขด้านเวชกรรมฟื้นฟู เทศบาลเมืองสะเตงนอก เครือข่ายโรงพยาบาลยะลา
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ที่ทำการเทศบาลเมืองสะเตงนอก (ห 199 หมู่ 6 ถ.ร่มเกล้า สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา 95000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 พฤษภาคม 2560 01:26:25
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตก
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 4 - ถ.- ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา 90210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  27 เมษายน 2560 09:41:06
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำนำ้บัง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  8 ถ.วิเชียรบุรี-เพชรบูรณ์ นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2560 13:25:52
 • โรงพยาบาลยะลา
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  กลุ่มงานจิตเวช 152 ถ.สิโรรส สะเตง เบตง ยะลา 95000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2560 08:49:28
4/165