รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
รพ.แก้งสนามนาม

111ม.1 แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา 30440

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2554

วันที่ลงทะเบียน: 29 มกราคม 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโกระ

ม.2 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัต - ถ.- บางโกระ โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 18 มกราคม 2561

โรงพยาบาล
ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา๒(เขาแก้ว)

หมู่ที่ 2 ถ.กาญจนวนิช เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2548

วันที่ลงทะเบียน: 04 มกราคม 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลศรีสาคร

108 ม.2 ถ.- ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส 96210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 25 กันยายน 2560

โรงพยาบาล
สหคลินิกแพทย์ปัญญา 3

22 ถ.รามคำแหง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 20 กันยายน 2560

โรงพยาบาล
สหคลินิกแพทย์ปัญญา 3

22 ถ.รามคำแหง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 20 กันยายน 2560

โรงพยาบาล
ทุ่งเขาหลวง

201 หมู่ 7 ถ.- ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 45170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 09 กันยายน 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์

325/1 หมู่ 1 - ถ.ลำพูน - เชียงใหม่ อุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน 51150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2560

วันที่ลงทะเบียน: 06 กันยายน 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์

325/1 หมู่ 1 - ถ.ลำพูน - เชียงใหม่ อุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน 51150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2554

วันที่ลงทะเบียน: 06 กันยายน 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กุดกว้าง

124 หมู่ 12 กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น 40210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 04 กันยายน 2560

โรงพยาบาล
คลีนิคยาเสพติด เเละบุหรี่

334 หมู่ 1 334 ถ.จารุเสถียร ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส 96140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2554

วันที่ลงทะเบียน: 31 สิงหาคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลตะกั่วป่า

39/2 หมู่่ 1 ถ.เพชรเกษม บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา 84000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2553

วันที่ลงทะเบียน: 24 สิงหาคม 2560