รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์

325/1 หมู่ 1 - ถ.ลำพูน - เชียงใหม่ อุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน 51150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2560

วันที่ลงทะเบียน: 06 กันยายน 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์

325/1 หมู่ 1 - ถ.ลำพูน - เชียงใหม่ อุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน 51150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2554

วันที่ลงทะเบียน: 06 กันยายน 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กุดกว้าง

124 หมู่ 12 กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น 40210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 04 กันยายน 2560

โรงพยาบาล
คลีนิคยาเสพติด เเละบุหรี่

334 หมู่ 1 334 ถ.จารุเสถียร ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส 96140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2554

วันที่ลงทะเบียน: 31 สิงหาคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลตะกั่วป่า

39/2 หมู่่ 1 ถ.เพชรเกษม บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา 84000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2553

วันที่ลงทะเบียน: 24 สิงหาคม 2560

โรงพยาบาล
กลุ่มงานสุขศึกษา รพ.นครนายก

ข.1/100 - ถ.สุวรรณศร นครนายก เมืองนครนายก นครนายก 26000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2553

วันที่ลงทะเบียน: 24 สิงหาคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเคียน

33 หมู่2 บ้านนาเคียน จอมจันทร์ เวียงสา น่าน 55110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 06 สิงหาคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลเกาะจันทร์

1 หมู่ 14 เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี 20240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 03 สิงหาคม 2560

โรงพยาบาล
รพ.สต.ธาตุน้อย

ม.7 บ้านธาตุน้อย ถ.- ธาตุน้อย เขื่องใน อุบลราชธานี 34150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 30 กรกฎาคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

91 ถ.นนทบุรี บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 13 กรกฎาคม 2560

โรงพยาบาล
ศริราช

2 ตึก72 ปี ชั้น 7 ถ.พรานนก ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 13 กรกฎาคม 2560

โรงพยาบาล
ศิริราช

ตึกเฉลิมพระเกียรติชั้น 7 ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 13 กรกฎาคม 2560