• ทั่วไป
  1,111
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,928
 • สำนักงาน
  1,301
 • โรงเรียน
  1,333
 • วัด
  35
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  102
 • สถานที่ราชการ
  131
 • อื่นๆ
  162
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคันนา
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  247 5 ถ.- ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร์ 32140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 กุมภาพันธ์ 2560 12:14:29
 • โรงพยาบาลเอกชัย
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  99/9 หมู่ 4 ถ.เอกชัย โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  26 มกราคม 2560 11:03:44
 • โรงพยาบาลเอกชัย
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  99/9 หมู่ 4 ถ.เอกชัย โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  26 มกราคม 2560 10:41:57
 • โรงพยาบาลปากช่องนานา
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  400 ถ.มิตรภาพ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  20 ธันวาคม 2559 16:00:43
 • ปากช่องนานา
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  400 ถ.มิตรภาพ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  20 ธันวาคม 2559 15:57:54
 • โรงพยาบาลกาบัง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  205 5 ถ.ลาแล กาบัง กาบัง ยะลา 95120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 พฤศจิกายน 2559 23:40:15
 • โรงพยาบาลจะแนะ
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  255/6 ม.2 ถ.- จะแนะ จะแนะ นราธิวาส 96220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 ตุลาคม 2559 09:35:56
 • คลินิกทันตกรรมสไมล์ลี่สไมล์
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  131 ถ.อิสรภาพ สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กันยายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 กันยายน 2559 12:59:16
 • โรงพยาบาลสังขะ
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  700 1 ถ.สาทร สังขะ สังขะ สุรินทร์ 32150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  สิงหาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 สิงหาคม 2559 15:34:49
 • โรงพยาบาลสวี
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  120 ม.7 - ถ.- ต.นาโพธิ์ สวี ชุมพร 86130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  29 มิถุนายน 2559 10:20:34
 • โรงพยาบาลตะกั่วป่า
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  39/2 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา 82110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2553
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 มิถุนายน 2559 14:07:18
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกงู
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ม.3 บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส 96110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  26 พฤษภาคม 2559 16:34:54
3/161