รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
สกลนคร

1041 โรงพยาบาลสกลนคร ถ.เจริญเมือง ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 26 มีนาคม 2561

โรงพยาบาล
งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

1039 ถ.สถานพยาบาล เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ธันวาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 26 มีนาคม 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลชัยบุรี

114 3 สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 84350

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 25 มีนาคม 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19

978 ม.3 ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 24 มีนาคม 2561

โรงพยาบาล
รพ.แม่อาย

191 8 ถ.- มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่ 50280

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 24 มีนาคม 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสบเมย

135 135 ม.1 ตำบลแม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน 58110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ลงทะเบียน: 23 มีนาคม 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำคำ

เบญจขร คลองหาด สระแก้ว 27260

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 06 มีนาคม 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลโนนไทย

707 หมู่ 1 ถ.สุรนารายณ์ โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 30220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2553

วันที่ลงทะเบียน: 03 มีนาคม 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลเวียงแหง

53 - ถ.- เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 50350

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ลงทะเบียน: 20 กุมภาพันธ์ 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลพนมสาคาม

490 4 ท่าถ่าน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 14 กุมภาพันธ์ 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

812 ม.12 ถ.เพชรเกษม7 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 กุมภาพันธ์ 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

812 812 ม.13 ต.ร่อนพิบูลย์ ถ.812 ม.13 ต.ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 กุมภาพันธ์ 2561