• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,474
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกุง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 มิถุนายน 2560 11:19:22
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองอ่าง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 1 ตำบลกำแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 มิถุนายน 2560 11:15:19
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมัน
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 3 ตำบลสิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 มิถุนายน 2560 11:11:08
 • โรงพยาบาลเกษตรวิสัย
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 3 ถ.หน้าโรงพยาบาล เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 มิถุนายน 2560 10:32:18
 • รพ.สต.บ้านดงมัน
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 3 ตำบลสิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 มิถุนายน 2560 11:23:31
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 6 - ถ.- สิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 พฤษภาคม 2560 16:48:00
 • รพ.สต.บ้านหนองสิม ตำบลกู่กาสิงห์
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 9 กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 พฤษภาคม 2560 16:45:03
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำ้้อ้อม
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 8 น้ำ้อ้อม เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 พฤษภาคม 2560 16:33:02
 • รพ.สต.บ้านแจ่มอารมณ์ ตำบลดงครั่งใหญ่
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 7 ตำบลดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 พฤษภาคม 2560 16:09:26
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผำ
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  4 โนนสว่าง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 พฤษภาคม 2560 16:03:14
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุ่มเม่า
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  1 เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 พฤษภาคม 2560 16:00:05
 • รพ.สต.บ้านเขวาตะคลอง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  120 2 ถ.- ทุ่งทอง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 พฤษภาคม 2560 15:08:21
3/165