• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,940
 • สำนักงาน
  1,304
 • โรงเรียน
  1,364
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  63
 • สสอ. / สสจ.
  107
 • สถานที่ราชการ
  135
 • เทศบาล
  3
 • อื่นๆ
  166
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงพยาบาลชุมตาบง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  189 ม.7 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 60150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  23 กุมภาพันธ์ 2560 13:44:35
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนจาน
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  299ม.2 ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ. - ถ.- โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม 48190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  23 กุมภาพันธ์ 2560 11:01:06
 • โรงพยาบาลบ้านค่าย
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  144 ม.4 ถ.ระยอง - บ้านค่าย หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 21120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  23 กุมภาพันธ์ 2560 10:13:32
 • จิตเวชเลยราชนครินทร์
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  440 ม4 นาอาน เมืองเลย เลย 42000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  23 กุมภาพันธ์ 2560 09:14:26
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่มไทร
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ร่มไทร สุคิริน นราธิวาส 96190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  21 กุมภาพันธ์ 2560 14:09:38
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านั่ง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  67 1 ถ.- ท่านั่ง โพทะเล พิจิตร 66130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  20 กุมภาพันธ์ 2560 16:00:14
 • โรงพยาบาลชุมตาบง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  189 ม.7 - ถ.- ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 60150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  20 กุมภาพันธ์ 2560 13:36:35
 • โรงพยาบาลชุมตาบง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  189 ม.7 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 60150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  20 กุมภาพันธ์ 2560 13:30:05
 • โรงพยาบาลชุมตาบง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  189 ม.7 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 60150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  20 กุมภาพันธ์ 2560 13:21:27
 • โรงพยาบาลชุมตาบง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  189 ม.7 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 60150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  20 กุมภาพันธ์ 2560 13:18:50
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวินพระบาท
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  หมู่ 10 ถ.ท่าอุเทน-นครพนม เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม 48120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  20 กุมภาพันธ์ 2560 10:51:57
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยบุรี
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  - 1 ถ.- ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม 48120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 กุมภาพันธ์ 2560 12:54:25
3/162