รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลโนนไทย

707 หมู่ 1 ถ.สุรนารายณ์ โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 30220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2553

วันที่ลงทะเบียน: 03 มีนาคม 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลเวียงแหง

53 - ถ.- เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 50350

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ลงทะเบียน: 20 กุมภาพันธ์ 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลพนมสาคาม

490 4 ท่าถ่าน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 14 กุมภาพันธ์ 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

812 ม.12 ถ.เพชรเกษม7 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 กุมภาพันธ์ 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

812 812 ม.13 ต.ร่อนพิบูลย์ ถ.812 ม.13 ต.ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 กุมภาพันธ์ 2561

โรงพยาบาล
รพ.แก้งสนามนาม

111ม.1 แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา 30440

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2554

วันที่ลงทะเบียน: 29 มกราคม 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโกระ

ม.2 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัต - ถ.- บางโกระ โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 18 มกราคม 2561

โรงพยาบาล
ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา๒(เขาแก้ว)

หมู่ที่ 2 ถ.กาญจนวนิช เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2548

วันที่ลงทะเบียน: 04 มกราคม 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลศรีสาคร

108 ม.2 ถ.- ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส 96210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 25 กันยายน 2560

โรงพยาบาล
สหคลินิกแพทย์ปัญญา 3

22 ถ.รามคำแหง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 20 กันยายน 2560

โรงพยาบาล
สหคลินิกแพทย์ปัญญา 3

22 ถ.รามคำแหง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 20 กันยายน 2560

โรงพยาบาล
ทุ่งเขาหลวง

201 หมู่ 7 ถ.- ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 45170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 09 กันยายน 2560