• ทั่วไป
  1,116
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,960
 • สำนักงาน
  1,305
 • โรงเรียน
  1,393
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  108
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  169
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • รพ.สต.บ้านแจ่มอารมณ์ ตำบลดงครั่งใหญ่
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 7 ตำบลดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 พฤษภาคม 2560 16:09:26
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผำ
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  4 โนนสว่าง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 พฤษภาคม 2560 16:03:14
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุ่มเม่า
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  1 เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 พฤษภาคม 2560 16:00:05
 • รพ.สต.บ้านเขวาตะคลอง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  120 2 ถ.- ทุ่งทอง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 พฤษภาคม 2560 15:08:21
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลานดอกไม้
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  64 6 ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 65000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 พฤษภาคม 2560 14:23:16
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองบัว
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  30 พฤษภาคม 2560 13:17:07
 • รพ.สต.บ้านสนามชัย
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ต.เหล่าหลวง เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  29 พฤษภาคม 2560 16:17:09
 • รพ.สต.บ้านฝาง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  87 ม.11 ต.บ้านฝาง บ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  29 พฤษภาคม 2560 14:02:05
 • มิชชั่นภูเก็ต
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  4/1 ถ.เทพกระษัตรี รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 พฤษภาคม 2560 23:22:05
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมู่ 3 บางคูรัด
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมู บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี 11110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 พฤษภาคม 2560 15:23:49
 • โรงพยาบาลกะพ้อ
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  86 1 ถ.- กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี 94230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2549
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 พฤษภาคม 2560 13:13:07
 • หน่วยงานสุขภาพจิตและยาเสพติ โรงพยาบาลกะพ้อ
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  86 1 ถ.- ต.กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี 94230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2549
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 พฤษภาคม 2560 12:44:29
2/164