รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ

354 10 เวียง เชียงของ เชียงราย 57140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 05 เมษายน 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างซ้าย

- - ถ.- ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 03 เมษายน 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลโนนไทย

707 หมู่ 1 ถ.สุรนารายณ์ โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 30220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2553

วันที่ลงทะเบียน: 31 มีนาคม 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่นารี

ม.5 บ้านแม่นารี นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 29 มีนาคม 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสูงเม่น

118 ม.6 - ถ.- ดอนมูล สูงเม่น แพร่ 54130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2546

วันที่ลงทะเบียน: 27 มีนาคม 2561

โรงพยาบาล
สกลนคร

1041 โรงพยาบาลสกลนคร ถ.เจริญเมือง ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 26 มีนาคม 2561

โรงพยาบาล
งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

1039 ถ.สถานพยาบาล เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ธันวาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 26 มีนาคม 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลชัยบุรี

114 3 สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 84350

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 25 มีนาคม 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19

978 ม.3 ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 24 มีนาคม 2561

โรงพยาบาล
รพ.แม่อาย

191 8 ถ.- มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่ 50280

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 24 มีนาคม 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสบเมย

135 135 ม.1 ตำบลแม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน 58110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ลงทะเบียน: 23 มีนาคม 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำคำ

เบญจขร คลองหาด สระแก้ว 27260

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 06 มีนาคม 2561