• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,940
 • สำนักงาน
  1,304
 • โรงเรียน
  1,364
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  63
 • สสอ. / สสจ.
  107
 • สถานที่ราชการ
  135
 • เทศบาล
  3
 • อื่นๆ
  166
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • แก้งคร้อ
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  1057 1 ถ.ชัยภูมิชุมแพ ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2547
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 มีนาคม 2560 10:16:35
 • โรงพยาบาลบ้านฝาง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  330 9 ถ.มะลิวัลย์ บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น 40270
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 มีนาคม 2560 11:38:25
 • รพ.สต.บ้านหนองตาโฮม
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  2 ขี้เหล็ก อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 45160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 มีนาคม 2560 10:29:29
 • รพ.สต.ตกพรม
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  36 2 ตกพรม ขลุง จันทบุรี 22110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  14 มีนาคม 2560 14:54:53
 • รพ.สต.ตกพรม
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  36 2 ตกพรม ขลุง จันทบุรี 22110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  14 มีนาคม 2560 14:53:33
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกมะกอก
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  223 ม.11 บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา 30170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2542
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 มีนาคม 2560 19:01:24
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  1 ซอย 9 ถ. ชมฐีระเวช ตำบลตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร 66110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 มีนาคม 2560 17:38:34
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพนราชตะพานหิน
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  1 ซ.9 ถ.ชมฐีระเวช ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร 66110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 มีนาคม 2560 17:32:48
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแหวน
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  - หมุ่ที่ 4 ถ.- ปากคลอง ปะทิว ชุมพร 86210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 มีนาคม 2560 10:31:15
 • อาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  71 ถ.จักกะพาก ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 มีนาคม 2560 11:29:42
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองไทร
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  159 ม.11 แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 มีนาคม 2560 16:24:49
 • ภักดีชุมพล
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  160 ม.3 เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 36260
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  27 กุมภาพันธ์ 2560 22:11:43
2/162