• ทั่วไป
  1,119
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,970
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,426
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  53
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  180
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • ยาเสพติด คลีนิคเลิกบุหรี่
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  334 หมู่ 1 ถนนจารุเสถียร ตำบลป 1 ถ.จารุเสถียร ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส 96140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มิถุนายน 2560 13:16:01
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวหนอง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 มิถุนายน 2560 11:23:25
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกุง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 มิถุนายน 2560 11:19:22
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองอ่าง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 1 ตำบลกำแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 มิถุนายน 2560 11:15:19
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมัน
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 3 ตำบลสิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 มิถุนายน 2560 11:11:08
 • โรงพยาบาลเกษตรวิสัย
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 3 ถ.หน้าโรงพยาบาล เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 มิถุนายน 2560 10:32:18
 • รพ.สต.บ้านดงมัน
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 3 ตำบลสิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 มิถุนายน 2560 11:23:31
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 6 - ถ.- สิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 พฤษภาคม 2560 16:48:00
 • รพ.สต.บ้านหนองสิม ตำบลกู่กาสิงห์
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 9 กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 พฤษภาคม 2560 16:45:03
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำ้้อ้อม
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 8 น้ำ้อ้อม เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 พฤษภาคม 2560 16:33:02
 • รพ.สต.บ้านแจ่มอารมณ์ ตำบลดงครั่งใหญ่
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 7 ตำบลดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 พฤษภาคม 2560 16:09:26
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผำ
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  4 โนนสว่าง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 พฤษภาคม 2560 16:03:14
2/165