รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล

247 9 ถ.9 ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร์ 32140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 10 พฤษภาคม 2561

โรงพยาบาล
คลินิกช่วยเลิกบุหรี่โรงพยาบาลแม่สรวย

108 13 ถ.เชียงราย - เชียงใหม่ แม่พริก แม่สรวย เชียงราย 57180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 09 พฤษภาคม 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเหลือง

47 บ้านเมืองราม หมู่ 4 ถ.แสงดาว ห้วยสอน นาเหลือง เวียงสา น่าน 55110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 07 พฤษภาคม 2561

โรงพยาบาล
คลินิกฟ้าใส โรงพยาบาลสตูล

55/1 ถ.หัตถกรรมศึกษา พิมาน เมืองสตูล สตูล 91000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 04 พฤษภาคม 2561

โรงพยาบาล
ตำรวจ

492/1 - ถ.พระราม 1 ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ธันวาคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 03 พฤษภาคม 2561

โรงพยาบาล
หน่วยงานสุขภาพจิตและยาเสพติด

86 ม.1 กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี 94230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2546

วันที่ลงทะเบียน: 27 เมษายน 2561

โรงพยาบาล
ศูนย์บริการสาธารณสุข56ทับเจริญ

43/1 ถ.นวลจันทร์ นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 06 เมษายน 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ

354 10 เวียง เชียงของ เชียงราย 57140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 05 เมษายน 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างซ้าย

- - ถ.- ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 03 เมษายน 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลโนนไทย

707 หมู่ 1 ถ.สุรนารายณ์ โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 30220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2553

วันที่ลงทะเบียน: 31 มีนาคม 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่นารี

ม.5 บ้านแม่นารี นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 29 มีนาคม 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสูงเม่น

118 ม.6 - ถ.- ดอนมูล สูงเม่น แพร่ 54130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2546

วันที่ลงทะเบียน: 27 มีนาคม 2561