รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเต็ง

17 หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์ 31160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลแวงใหญ่

68 9 คอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีภูมิ

52/1 1 ศรีภูมิ กระสัง บุรีรัมย์ 31160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลอินทร์บุรี [OPD]

37 / 7 1 ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี

271 1 ถ.มิตรภาพ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41330

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลพุทธโสธร กลุ่มงานจิตเวช

174 ถ.มรุพงษ์ หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
แผนกบริการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเมโย

2012/5-7 ถ.พหลโยธิน เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินท์

180 ถ.ระแงะมรรคา บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลประโคนชัย

190 3 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
คลินิกบุหรี่และจิตเวช โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ถ.หน้าสถานี หน้าสถานี เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

54 ถ.กำแพงเพชร 6 ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
รพ.มหาชัย 2

301/1 6 ถ.เพชรเกษม อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557