รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินท์

180 ถ.ระแงะมรรคา บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลประโคนชัย

190 3 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
คลินิกบุหรี่และจิตเวช โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ถ.หน้าสถานี หน้าสถานี เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

54 ถ.กำแพงเพชร 6 ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
รพ.มหาชัย 2

301/1 6 ถ.เพชรเกษม อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสุโขทัย

2/1 12 ถ.จรดวิถีถ่อง บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ กลุ่มงานจิตเวช

203 ถ.สามัคคีชัย ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

439 6 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 71170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
ห้องตรวจโรคทางเดินหายใจ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

504 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน บุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

812 13 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขนาก

8/1 หมู่ที่2 บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี

271 1 ถ.มิตรภาพ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41330

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557