รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

54 ถ.กำแพงเพชร 6 ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลอ่างทอง

3 ถ.เทศบาล 6 บางแก้ว เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลมัญจาคีรี

316 14 กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถ.ขุนสรรค์ บางพุทรา เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 16000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลยางตลาด

87 20 ถ.ขอนแก่น-ยางตลาด ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตันหยงลุโละ

3 ถ.เพชรเกษม ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลบ่อพลอย

211 1 บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี 71160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแดนชุมพล

1 4 แดนชุมพล สอง แพร่ 54120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
รพ.สต.หนองโพรง1

5 อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลโชคชัย

220 13 ถ.ออมสิน โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 30190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
คลินิกอดบุหรี่ โรงพยาบาลบาเจาะ

บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส 96170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลอู่ทอง

220 15 ถ.มาลัยแมน จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557