รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
คลินิกอดบุหรี่ โรงพยาบาลบาเจาะ

บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส 96170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลอู่ทอง

220 15 ถ.มาลัยแมน จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลสกลนคร

1041 ถ.เจริญเมือง ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
คลินิกบุหรี่และจิตเวช โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลมหาชัย2

301/1 5 ถ.เพชรเกษม อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสตูล (คลินิกอดบุหรี่ ฝ่ายสุขศึกษา)

55/1 ถ.หัตถกรรมศึกษา พิมาน เมืองสตูล สตูล 91000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลค่ายกาวิละ

285 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

54 15 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 57210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
รพ.สต.ตำบลน้ำชุน

2 น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลควนโดน

106 6 ถ.สมันตรัฐวิถี ควนสตอ ควนโดน สตูล 91160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
สถานีอนามัยบ้านหนองโพรง

5 อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
งานชันสูตร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

212 ถ.แจ้งสนิท ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557