รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถ.ขุนสรรค์ บางพุทรา เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 16000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลยางตลาด

87 20 ถ.ขอนแก่น-ยางตลาด ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตันหยงลุโละ

3 ถ.เพชรเกษม ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลบ่อพลอย

211 1 บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี 71160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแดนชุมพล

1 4 แดนชุมพล สอง แพร่ 54120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
รพ.สต.หนองโพรง1

5 อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลโชคชัย

220 13 ถ.ออมสิน โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 30190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
คลินิกอดบุหรี่ โรงพยาบาลบาเจาะ

บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส 96170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลอู่ทอง

220 15 ถ.มาลัยแมน จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลสกลนคร

1041 ถ.เจริญเมือง ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
คลินิกบุหรี่และจิตเวช โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลมหาชัย2

301/1 5 ถ.เพชรเกษม อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557