รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมพวง

2 ถ.ชุมพวง-ลำปลายมาศ ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 30270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา

44 ปราโมทย์2 ถ.สุรวงศ์ สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนมะเดื่อ

11 วังม่วง วังม่วง สระบุรี 18220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
ฝ่ายทันตสาธารณสุข รพ.ศรีสาคร

ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 96210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลมโนรมย์

196 4 หางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท 17170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลเถิน

96/5 7 ถ.พหลโยธิน ล้อมแรด เถิน ลำปาง 52160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะลอมไผ่

142 1 โคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลหนองแซง

59 1 ไก่เส่า หนองแซง สระบุรี 18170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลปัตตานี

2 ถ.หนองจิก สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาหนั๊วะ

333 5 กาลิซา ระแงะ นราธิวาส 96130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
คลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลห้วยยอด

17 2 เขาขาว ห้วยยอด ตรัง 92130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลหนองกุงศรี

148 2 ถ.ห้วยเม็ก ท่าคันโท หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 46220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557