รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลบึงกาฬ

255 1 ถ.เจ้าแม่สองนาง บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ หนองคาย 38000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
คลินิกปาลัสการแพทย์

9/1-9/2 5 ถ.เพชรเกษม ลางา มายอ ปัตตานี 94160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนมะเดื่อ

11 วังม่วง วังม่วง สระบุรี 18220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านศรีคำชมภู

3 ป่าบง สารภี เชียงใหม่ 50140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โดรงพยาบาลลำปลายมาศ

47 7 ถ.ลำปลายมาศ-นางรอง ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
งานยาเสพติด โรงพยาบาลโคกสำโรง

54/15 5 โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี 15120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

110 ถ.อินทวโรรส ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

70 6 ถ.ปัว-น้ำยาว วรนคร ปัว น่าน 55120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

345/5 6 ถ.มิตรภาพ โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30280

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลมโนรมย์

196 4 หางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท 17170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมพวง

2 ถ.ชุมพวง-ลำปลายมาศ ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 30270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา

44 ปราโมทย์2 ถ.สุรวงศ์ สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557