• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,981
 • สำนักงาน
  1,313
 • โรงเรียน
  1,478
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  187
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  54 15 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 57210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 14:53:02
 • รพ.สต.ตำบลน้ำชุน
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  2 น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 14:50:48
 • โรงพยาบาลควนโดน
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  106 6 ถ.สมันตรัฐวิถี ควนสตอ ควนโดน สตูล 91160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 14:49:03
 • สถานีอนามัยบ้านหนองโพรง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  5 อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 14:47:05
 • งานชันสูตร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  212 ถ.แจ้งสนิท ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 14:44:48
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  111/9 1 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 21000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 14:38:34
 • ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  2 ถ.วังหลัง ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 14:36:53
 • โรงพยาบาลวังชิ้น
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  115 8 วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 54160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 14:34:29
 • ชุมชนปลอดบุหรี่จรเข้มาก (โครงการควบคุมยาสูบ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน)
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้า 6 จรเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 14:32:33
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  354 10 ถ.เทิง-เชียงของ เวียง เชียงของ เชียงราย 57140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 14:28:01
 • โรงพยาบาลโซ่พิสัย
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  143 2 โซ่ โซ่พิสัย หนองคาย 38170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 14:24:21
 • โรงพยาบาลชุมแพ
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  82 1 ถ.มะลิวรรณ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 14:22:58