รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านใหม่

30/5 ม.1 ถ.เพชรเกษม บ้านใหม่ สามพราน นครปฐม 73110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 19 ตุลาคม 2558

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหว้าทอง

141 ม.1 ต.หว้าทอง หว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น 40150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2552

วันที่ลงทะเบียน: 05 ตุลาคม 2558

โรงพยาบาล
บ้านหลวง

191 ถ.น่าน-พะเยา สวด บ้านหลวง น่าน 55190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 30 กันยายน 2558

โรงพยาบาล
รพ.สต.หว้าทอง

141 ม.1 หว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น 40150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 29 สิงหาคม 2558

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลหัวไทร

16 ม.4 - ถ.นครศร๊-หัวไทร หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช 80170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2553

วันที่ลงทะเบียน: 11 สิงหาคม 2558

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลบ้านธิ

265 ต.บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน 51110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

54 ม.15 ต.ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 57210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลปากพลี

233 ม.4 ต.ปากพลี ปากพลี นครนายก 26130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลคำม่วง

92 ม. 10 ต.ทุ่งคลอง คำม่วง กาฬสินธุ์ 46180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลธวัชบรี

172 ม.3 ต.ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลป่าซาง

46 ถ.ลำพูน ต.นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน 51120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลแวงน้อย

55 ม.16 ต.ละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น 40230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558