รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านั่ง

67 1 ถ.- ท่านั่ง โพทะเล พิจิตร 66130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 20 กุมภาพันธ์ 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมตาบง

189 ม.7 - ถ.- ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 60150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 20 กุมภาพันธ์ 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมตาบง

189 ม.7 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 60150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 20 กุมภาพันธ์ 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมตาบง

189 ม.7 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 60150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 20 กุมภาพันธ์ 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมตาบง

189 ม.7 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 60150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 20 กุมภาพันธ์ 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวินพระบาท

หมู่ 10 ถ.ท่าอุเทน-นครพนม เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม 48120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 20 กุมภาพันธ์ 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยบุรี

- 1 ถ.- ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม 48120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ลงทะเบียน: 15 กุมภาพันธ์ 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคันนา

247 5 ถ.- ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร์ 32140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 15 กุมภาพันธ์ 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลเอกชัย

99/9 หมู่ 4 ถ.เอกชัย โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 26 มกราคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลเอกชัย

99/9 หมู่ 4 ถ.เอกชัย โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 26 มกราคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลปากช่องนานา

400 ถ.มิตรภาพ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 20 ธันวาคม 2559

โรงพยาบาล
ปากช่องนานา

400 ถ.มิตรภาพ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 20 ธันวาคม 2559