รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
รพ.สต.ละหาร

36/2 8 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส 96180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 พฤษภาคม 2559

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

859 ถ.กสิกรรม เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 04 พฤษภาคม 2559

โรงพยาบาล
รพ.สต.บ้านพังสิงห์

313 ม.2 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80290

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2552

วันที่ลงทะเบียน: 02 พฤษภาคม 2559

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

56 หมู่ 2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2552

วันที่ลงทะเบียน: 29 เมษายน 2559

โรงพยาบาล
ปากน้ำชุมพร

95/5 หมู่3 ปากน้ำชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร 86120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2551

วันที่ลงทะเบียน: 29 เมษายน 2559

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลมายอ

147/2 ม.1 มายอ มายอ ปัตตานี 94140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 28 เมษายน 2559

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสรรพยา

162 5 ถ.- โพนางดำตก สรรพยา ชัยนาท 17150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2550

วันที่ลงทะเบียน: 27 เมษายน 2559

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสรรพยา

162 5 ถ.- โพนางดำตก สรรพยา ชัยนาท 17150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2550

วันที่ลงทะเบียน: 27 เมษายน 2559

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลลำปลายมาศ

41 7 ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 26 เมษายน 2559

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยอด

157 3 ยอด สองแคว น่าน 55160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2542

วันที่ลงทะเบียน: 24 เมษายน 2559

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลแพร่ - ราม

เลขที่ 3 ถ.ตรอกยันตรกิจโกศล ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 54000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2546

วันที่ลงทะเบียน: 22 เมษายน 2559

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลภูเขียว

1490ม.4 ถ.ภูเขียว-ชุมแพ ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ 36110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2551

วันที่ลงทะเบียน: 21 เมษายน 2559