• ทั่วไป
  1,119
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,970
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,438
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  53
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  7
 • อื่นๆ
  180
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • แวงใหญ่
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  68 9 คอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2548
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 เมษายน 2559 22:31:59
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุกระสัง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  100 หมู่ 1 บุกระสัง หนองกี่ บุรีรัมย์ 31210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2544
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2559 14:56:57
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุกระสัง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  100 1 ถ.- บุกระสัง หนองกี่ บุรีรัมย์ 31210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2544
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2559 14:53:27
 • โรงพยาบาลดอนเจดีย์
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  747 หมู่ 5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจ - ถ.- 747 หมู่ 5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2553
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 เมษายน 2559 09:29:44
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นแก้ว
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ุ64 1 ถ.- ขุนคง หางดง เชียงใหม่ 50230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 เมษายน 2559 10:45:28
 • โรงพยาบาลท่าตะเกียบ
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  229 ม.13 - ถ.- คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 24160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 มีนาคม 2559 14:40:12
 • โรงพยาบาลปะทิว
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่7 บางสน ปะทิว ชุมพร 86160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กุมภาพันธ์ 2559 09:21:23
 • วชิระภูเก็ต
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  353 - ถ.เยาวราช ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 ธันวาคม 2558 11:19:06
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านใหม่
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  30/5 ม.1 ถ.เพชรเกษม บ้านใหม่ สามพราน นครปฐม 73110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  19 ตุลาคม 2558 15:56:33
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหว้าทอง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  141 ม.1 ต.หว้าทอง หว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น 40150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2552
  วันที่ลงทะเบียน :
  05 ตุลาคม 2558 14:44:27
 • บ้านหลวง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  191 ถ.น่าน-พะเยา สวด บ้านหลวง น่าน 55190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  30 กันยายน 2558 13:08:39
 • รพ.สต.หว้าทอง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  141 ม.1 หว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น 40150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  29 สิงหาคม 2558 18:24:38
10/165