รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคันนา

247 5 ถ.- ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร์ 32140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 15 กุมภาพันธ์ 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลเอกชัย

99/9 หมู่ 4 ถ.เอกชัย โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 26 มกราคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลเอกชัย

99/9 หมู่ 4 ถ.เอกชัย โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 26 มกราคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลปากช่องนานา

400 ถ.มิตรภาพ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 20 ธันวาคม 2559

โรงพยาบาล
ปากช่องนานา

400 ถ.มิตรภาพ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 20 ธันวาคม 2559

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลกาบัง

205 5 ถ.ลาแล กาบัง กาบัง ยะลา 95120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 15 พฤศจิกายน 2559

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลจะแนะ

255/6 ม.2 ถ.- จะแนะ จะแนะ นราธิวาส 96220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 31 ตุลาคม 2559

โรงพยาบาล
คลินิกทันตกรรมสไมล์ลี่สไมล์

131 ถ.อิสรภาพ สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 01 กันยายน 2559

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสังขะ

700 1 ถ.สาทร สังขะ สังขะ สุรินทร์ 32150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 09 สิงหาคม 2559

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสวี

120 ม.7 - ถ.- ต.นาโพธิ์ สวี ชุมพร 86130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 29 มิถุนายน 2559

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลตะกั่วป่า

39/2 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา 82110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2553

วันที่ลงทะเบียน: 13 มิถุนายน 2559

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกงู

ม.3 บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส 96110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 26 พฤษภาคม 2559