• ทั่วไป
  1,111
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,928
 • สำนักงาน
  1,301
 • โรงเรียน
  1,333
 • วัด
  35
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  102
 • สถานที่ราชการ
  131
 • อื่นๆ
  162
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โคกสำโรง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี 15120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:32:53
 • ศูนย์สกลนคร
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  1041 ธาตุเชิงมุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:25:38
 • โรงพยาบาลพระพุทธบาท 86
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ม. 8 ต.ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี 18120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:22:19
 • รพ.สต.หนองผักบุ้ง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  หนองผักบุ้ง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:21:40
 • รพ.สต.บ้านตะลอมไผ่
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ม.1 ต.โคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:19:35
 • โรงพยาบาลนครนายก
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  100 ต.บ้านใหญ่ เมืองนครนายก นครนายก 26000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:15:23
 • บำรุงราษฎร์
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  33 สุขุมวิม3 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:10:26
 • เจริญกรุงประชารักษ์
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  บางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:09:03
 • ทุ่งสง-ชับชุมพล
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  277 ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 15:57:10
 • บ่อไร่
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  29 ม.4 บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 23140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 15:52:25
 • รพ.สต.ดอนศาลา
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม 48180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 15:49:58
 • ดอกคำใต้
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 56120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 15:48:41
10/161