• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,934
 • สำนักงาน
  1,303
 • โรงเรียน
  1,350
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  106
 • สถานที่ราชการ
  135
 • เทศบาล
  2
 • อื่นๆ
  163
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • รพ.สต.หว้าน
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ต.สำโรงปราสาท ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 33170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 17:01:49
 • รพสต.ขนุน
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ต.โสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:50:41
 • โรงพยาบาลปักธงชัย
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  327 ม. 14 ต.ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา 30150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:42:20
 • อาภากรเกียรติวงศ์
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  สุตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 20180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:42:10
 • พุ่มช่วง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  2 ม.15 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 30270
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:36:37
 • เทพรัตน์นครราชสีมา
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30280
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:33:51
 • โคกสำโรง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี 15120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:32:53
 • ศูนย์สกลนคร
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  1041 ธาตุเชิงมุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:25:38
 • โรงพยาบาลพระพุทธบาท 86
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ม. 8 ต.ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี 18120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:22:19
 • รพ.สต.หนองผักบุ้ง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  หนองผักบุ้ง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:21:40
 • รพ.สต.บ้านตะลอมไผ่
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ม.1 ต.โคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:19:35
 • โรงพยาบาลนครนายก
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  100 ต.บ้านใหญ่ เมืองนครนายก นครนายก 26000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:15:23
10/162