รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
ทั่วไป
บุคคลในครอบครัว

2221/17-18 หอพักสตรีลัดดา 51/2 ถ.รามคำแหง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

ทั่วไป
ชมรมชำแจงแมงรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่

163 หมู่ 1 ต.ชำ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

ทั่วไป
บ้าน

1 คลองปราบ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

ทั่วไป
ไพบูลย์มอเตอร์

112/46 ม.7 ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี 18120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

ทั่วไป
ชมรมทุนรัตนมงคล

138/2 ม.หอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

ทั่วไป
เยาวชน

218 13 บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

ทั่วไป
บริษัท จตุรเจริญชัย จำกัด

149 5 วังมะนาว ปากท่อ ราชบุรี 70140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

ทั่วไป
การเลิกบุหรี่.com

199/24 พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

ทั่วไป
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง

186 อาคารจอมสุรินทร์ ม.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ถ.สุรินทร์-ปราสาท นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2552

วันที่ลงทะเบียน: 04 เมษายน 2557