รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
ทั่วไป
ชมรมอัญธานี

38 สุขาภิบาล 2 31 ดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

ทั่วไป
ร้านยา ดรักสเตชั่น

15/137 ซอย รังสิตภิรมย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

ทั่วไป
ผู้ปกครองนักเรียน

240/1 บ้านใหม่สามัคคี 17 แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

ทั่วไป
อาคารชุด

39/37 เรวดี 13 ถ.ติวานนท์ ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

ทั่วไป
-

1/76 7 วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

ทั่วไป
บ้านผู้ใหญ่บ้าน

16 5 จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

ทั่วไป
-

7/3 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

ทั่วไป
ร้าน พีพี เนท

49 1 ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 62140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

ทั่วไป
ประชาชนทั่วไป

38 7 หายโศก พุทไธสง บุรีรัมย์ 31120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

ทั่วไป
บุคคลทั่วไป

15 คลองลัดถนน ถ.ปานวิถึ บางเพรียง บางบ่อ สมุทรปราการ 10560

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

ทั่วไป
ร้านจิณณ์ช็อป4คิดส์

123/22 8 ถ.เหล่านาดี เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

ทั่วไป
-

135/4 3 ถ.โชตนา สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 50150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557