• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,934
 • สำนักงาน
  1,303
 • โรงเรียน
  1,343
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  105
 • สถานที่ราชการ
  132
 • เทศบาล
  0
 • อื่นๆ
  162
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • พรนภัส สมผ่อง
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  113 ม.1 หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 15:00:45
 • ธนูทอง เวฬุวนารักษ์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  99/1 ม.9 หนองแจง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 14:57:54
 • โรชีนา เจ๊ะแว
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 14:56:19
 • ภาคิน ปราศภัย
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  1/11 พระนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 14:55:05
 • คุณศรีสุข มงกุฎวิสุทธิ์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  62 ม. 7 ต.ไร่มะขาม บ้านลาด เพชรบุรี 76150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 14:53:01
 • ศรีสุข มงกุฎวิสุทธิ์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  62 ม.7 ต.ไร่มะขาม บ้านลาด เพชรบุรี 76150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 14:48:53
 • ศิวาวุธ วันนา
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  ราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 14:40:24
 • ประณีต แสงกร
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  77 ม.12 บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง 52100
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 14:37:06
 • คมกริช ศรีชาดา
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  261 ถ.จิระ - เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 14:13:22
 • สันนาเม็ง เพลส อพาร์ทเม้นท์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  60 ม.8 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่ 50210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 13:56:16
 • สามารถ นามใคร่นุ่ม
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  930/1 ซ.ประดู่1 บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 13:51:27
 • เกศนี กาบคำ
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  198 ม.7 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 30280
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 13:43:53
7/93