• ทั่วไป
  1,116
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,960
 • สำนักงาน
  1,305
 • โรงเรียน
  1,393
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  108
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  169
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สุธิดา แสนวงษ์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 15:04:10
 • ทัดทรวง เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  29 ม.6 สายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 15:02:50
 • พรนภัส สมผ่อง
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  113 ม.1 หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 15:00:45
 • ธนูทอง เวฬุวนารักษ์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  99/1 ม.9 หนองแจง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 14:57:54
 • โรชีนา เจ๊ะแว
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 14:56:19
 • ภาคิน ปราศภัย
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  1/11 พระนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 14:55:05
 • คุณศรีสุข มงกุฎวิสุทธิ์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  62 ม. 7 ต.ไร่มะขาม บ้านลาด เพชรบุรี 76150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 14:53:01
 • ศรีสุข มงกุฎวิสุทธิ์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  62 ม.7 ต.ไร่มะขาม บ้านลาด เพชรบุรี 76150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 14:48:53
 • ศิวาวุธ วันนา
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  ราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 14:40:24
 • ประณีต แสงกร
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  77 ม.12 บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง 52100
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 14:37:06
 • คมกริช ศรีชาดา
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  261 ถ.จิระ - เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 14:13:22
 • สันนาเม็ง เพลส อพาร์ทเม้นท์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  60 ม.8 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่ 50210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 13:56:16
7/93