รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
ทั่วไป
นายจีรวัฒน์ เพชรราช

366/1 ม. 6 ต.เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 808350

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
นภาพร เกษมสรวล

425 ซ.พร้อมพรรณ ถ.ประชาสงค์เคราะห์ - เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
ยุพเรศ พรประดิษฐ์

18/18 ถ.บางนาตราด ต.บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
ปาริชาติ สกุลภาพนิมิต

955 ซ.อิสรภาพ13 แขวงหิรัญรุจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
สุวิทย์ น้อยปวง

64 ซ.59 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
คุณกมลาภรณ์ เนื้อนุ่ม

110/3 ม. 2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
นางสาวนาขวัญ สุรนันท์

401/31 ม. 6 ต.หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
คุณธิติมา ธาตุดี

บ้า่นเลขที่ 9 ถ.มหาชัยดำริห์ 17 ต.ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
ฐิติมา ธาตุดี

9 ถ.มหาชัยดำริห์ 17 ต.ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
นางสาวชมพูนุช อ้นศรี

223 ม. 8 ต.ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
อัญชลี ชอกิตติไพบูลย์

ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
อัญชุรีกร ฉิมแสง

87 ม.4 โคกสี วังยาง นครพนม 48130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558