• ทั่วไป
  1,116
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,960
 • สำนักงาน
  1,305
 • โรงเรียน
  1,393
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  108
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  169
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • คุณกมลชนก จงวิลัยเกษม
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  239 ถ.กาญจนนวนิชย์ ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:09:09
 • พรรณพิศ เลขะกุล
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  109/17 ม.5 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 15:58:25
 • กษิดิ์เดช นุวรรณ์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  4 ม.3 พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช 80270
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 15:55:34
 • สุระพันธ์ สุขสวัสดิ
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  213 ถ.มิตรภาพ ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี 18260
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 15:51:18
 • ณัฐกานต์ กาญจนวัฒน์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  45 ม.1 บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 15:45:53
 • อุษา โสมจันทร์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  37/2 ม.2 ควนสุบรรณ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 15:44:37
 • ชุมนุมพร พาพงษ์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  64 ม.2 บ้านโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 15:42:18
 • ชุลีพร ศรีไชยวาน
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  290 ถ.เจิมจอมพล ศรีราชา เมืองชลบุรี ชลบุรี 20110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 15:34:57
 • ชุลีพร ศรีไชยวาน
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  290 ถ.เจิมจอมพล ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 20110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 15:29:33
 • อ๊อด ศักดิ์ศิริ
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  22 ม.12 เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 15:25:59
 • วัฒนา คลี่บุญ
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  79/3 ม.5 โพนทอง บ้านหมี่ ลพบุรี 15110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 15:09:55
 • ศุภกาญจน์ กาญจนพัชรกิจ
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  59/50-51 ถ.ลุกเสือ สบตุ๋ย เมืองลำปาง ลำปาง 52100
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 15:08:23
6/93