• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,934
 • สำนักงาน
  1,303
 • โรงเรียน
  1,343
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  105
 • สถานที่ราชการ
  132
 • เทศบาล
  0
 • อื่นๆ
  162
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • ปทิดา หิรัญวงษ์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  130 ม.2 รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:43:26
 • พรเทพ เทธาสถิตย์สุข
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  1791 สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:40:50
 • พัรินทร์ พูลสม
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  7/381 ม.6 ต.มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:39:55
 • ภัทราพรรณ พุ่มมณี
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  8 ซ.เทพราช ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:35:19
 • นพ.วัชรวุธ มะลิกุล
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  59/29 ถ.แจ้งวัฒนะ เมืองทองธานี ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:33:13
 • เกียรติ มีอิ่ม
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  212 ซ.อัญมณี 28 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:29:28
 • โครงการสานพลังต่อต้านบุหรี่
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  37 ม.1 ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:24:22
 • ณัฏฐ์ชวัล อิสสรารักษ์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  28/1 ม.6 หนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:23:00
 • พรทิพย์ สิงหรัตน์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  4/229 ม.7 ลวดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:14:31
 • ปิยวัฒน์ หมื่นเกี๋ยง
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  87 ม.3 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 57120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:11:44
 • คุณกมลชนก จงวิลัยเกษม
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  239 ถ.กาญจนนวนิชย์ ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:09:09
 • พรรณพิศ เลขะกุล
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  109/17 ม.5 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 15:58:25
5/93