• ทั่วไป
  1,116
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,960
 • สำนักงาน
  1,305
 • โรงเรียน
  1,393
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  108
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  169
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • นายสรรเสริญ ฐิตธรรมสุขกุล
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  12 เทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:45:40
 • รุสณี มะ
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  36 ม.9 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:44:38
 • ปทิดา หิรัญวงษ์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  130 ม.2 รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:43:26
 • พรเทพ เทธาสถิตย์สุข
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  1791 สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:40:50
 • พัรินทร์ พูลสม
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  7/381 ม.6 ต.มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:39:55
 • ภัทราพรรณ พุ่มมณี
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  8 ซ.เทพราช ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:35:19
 • นพ.วัชรวุธ มะลิกุล
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  59/29 ถ.แจ้งวัฒนะ เมืองทองธานี ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:33:13
 • เกียรติ มีอิ่ม
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  212 ซ.อัญมณี 28 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:29:28
 • โครงการสานพลังต่อต้านบุหรี่
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  37 ม.1 ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:24:22
 • ณัฏฐ์ชวัล อิสสรารักษ์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  28/1 ม.6 หนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:23:00
 • พรทิพย์ สิงหรัตน์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  4/229 ม.7 ลวดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:14:31
 • ปิยวัฒน์ หมื่นเกี๋ยง
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  87 ม.3 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 57120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:11:44
5/93