• ทั่วไป
  1,121
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,472
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  138
 • เทศบาล
  8
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • อัญชุรีกร ฉิมแสง
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  87 ม.4 โคกสี วังยาง นครพนม 48130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:58:02
 • นางสาวชนาพร หว่างกลาง
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  9/2 หอพักเจพี (ห้อง 208) ซอยรัตนโกสินทร์ 4 ถ.ศรีสวัสดิ์โกสินทร์ ต.ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:57:41
 • อาสา จันทร์ตรี
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  300/1 ม. 1 ต.ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 21140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:48:29
 • ภัทราภรณ์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  96 ม.6 หนองบอนแดง บ้านบึง ชลบุรี 20170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:47:40
 • อัญชลี ขอกืตติไพบูลย์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:46:37
 • นายสรรเสริญ ฐิตธรรมสุขกุล
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  12 เทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:45:40
 • รุสณี มะ
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  36 ม.9 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:44:38
 • ปทิดา หิรัญวงษ์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  130 ม.2 รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:43:26
 • พรเทพ เทธาสถิตย์สุข
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  1791 สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:40:50
 • พัรินทร์ พูลสม
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  7/381 ม.6 ต.มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:39:55
 • ภัทราพรรณ พุ่มมณี
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  8 ซ.เทพราช ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:35:19
 • นพ.วัชรวุธ มะลิกุล
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  59/29 ถ.แจ้งวัฒนะ เมืองทองธานี ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:33:13
5/94