รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
ทั่วไป
คุณธิติมา ธาตุดี

บ้า่นเลขที่ 9 ถ.มหาชัยดำริห์ 17 ต.ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
ฐิติมา ธาตุดี

9 ถ.มหาชัยดำริห์ 17 ต.ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
นางสาวชมพูนุช อ้นศรี

223 ม. 8 ต.ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
อัญชลี ชอกิตติไพบูลย์

ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
อัญชุรีกร ฉิมแสง

87 ม.4 โคกสี วังยาง นครพนม 48130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
นางสาวชนาพร หว่างกลาง

9/2 หอพักเจพี (ห้อง 208) ซอยรัตนโกสินทร์ 4 ถ.ศรีสวัสดิ์โกสินทร์ ต.ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
อาสา จันทร์ตรี

300/1 ม. 1 ต.ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 21140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
ภัทราภรณ์

96 ม.6 หนองบอนแดง บ้านบึง ชลบุรี 20170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
อัญชลี ขอกืตติไพบูลย์

ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
นายสรรเสริญ ฐิตธรรมสุขกุล

12 เทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
รุสณี มะ

36 ม.9 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
ปทิดา หิรัญวงษ์

130 ม.2 รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 12110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558