• ทั่วไป
  1,121
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,472
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  138
 • เทศบาล
  8
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สิบเอกนัธทวัฒน์ จันทร์สุหร่าย
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  14/250 ม.8 หมู่บ้านนิรันดร์วิลล์ 10 ซอยวัดศรีวารีน้อย ถ.บางนา-ตราด กม. 18 ต.บบางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 10:12:46
 • นายจีรวัฒน์ เพชรราช
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  366/1 ม. 6 ต.เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 808350
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 09:49:48
 • นภาพร เกษมสรวล
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  425 ซ.พร้อมพรรณ ถ.ประชาสงค์เคราะห์ - เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 09:42:38
 • ยุพเรศ พรประดิษฐ์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  18/18 ถ.บางนาตราด ต.บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 09:40:16
 • ปาริชาติ สกุลภาพนิมิต
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  955 ซ.อิสรภาพ13 แขวงหิรัญรุจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 09:29:43
 • สุวิทย์ น้อยปวง
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  64 ซ.59 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 09:19:59
 • คุณกมลาภรณ์ เนื้อนุ่ม
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  110/3 ม. 2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 17:15:32
 • นางสาวนาขวัญ สุรนันท์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  401/31 ม. 6 ต.หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 17:13:22
 • คุณธิติมา ธาตุดี
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  บ้า่นเลขที่ 9 ถ.มหาชัยดำริห์ 17 ต.ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 17:10:34
 • ฐิติมา ธาตุดี
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  9 ถ.มหาชัยดำริห์ 17 ต.ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 17:05:00
 • นางสาวชมพูนุช อ้นศรี
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  223 ม. 8 ต.ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:59:50
 • อัญชลี ชอกิตติไพบูลย์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:59:34
4/94