• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,934
 • สำนักงาน
  1,303
 • โรงเรียน
  1,343
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  105
 • สถานที่ราชการ
  132
 • เทศบาล
  0
 • อื่นๆ
  162
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • นางสาวนาขวัญ สุรนันท์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  401/31 ม. 6 ต.หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 17:13:22
 • คุณธิติมา ธาตุดี
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  บ้า่นเลขที่ 9 ถ.มหาชัยดำริห์ 17 ต.ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 17:10:34
 • ฐิติมา ธาตุดี
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  9 ถ.มหาชัยดำริห์ 17 ต.ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 17:05:00
 • นางสาวชมพูนุช อ้นศรี
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  223 ม. 8 ต.ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:59:50
 • อัญชลี ชอกิตติไพบูลย์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:59:34
 • อัญชุรีกร ฉิมแสง
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  87 ม.4 โคกสี วังยาง นครพนม 48130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:58:02
 • นางสาวชนาพร หว่างกลาง
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  9/2 หอพักเจพี (ห้อง 208) ซอยรัตนโกสินทร์ 4 ถ.ศรีสวัสดิ์โกสินทร์ ต.ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:57:41
 • อาสา จันทร์ตรี
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  300/1 ม. 1 ต.ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 21140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:48:29
 • ภัทราภรณ์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  96 ม.6 หนองบอนแดง บ้านบึง ชลบุรี 20170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:47:40
 • อัญชลี ขอกืตติไพบูลย์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:46:37
 • นายสรรเสริญ ฐิตธรรมสุขกุล
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  12 เทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:45:40
 • รุสณี มะ
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  36 ม.9 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:44:38
4/93