• ทั่วไป
  1,116
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,960
 • สำนักงาน
  1,305
 • โรงเรียน
  1,393
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  108
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  169
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สุวิทย์ น้อยปวง
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  64 ซ.59 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 09:19:59
 • คุณกมลาภรณ์ เนื้อนุ่ม
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  110/3 ม. 2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 17:15:32
 • นางสาวนาขวัญ สุรนันท์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  401/31 ม. 6 ต.หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 17:13:22
 • คุณธิติมา ธาตุดี
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  บ้า่นเลขที่ 9 ถ.มหาชัยดำริห์ 17 ต.ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 17:10:34
 • ฐิติมา ธาตุดี
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  9 ถ.มหาชัยดำริห์ 17 ต.ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 17:05:00
 • นางสาวชมพูนุช อ้นศรี
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  223 ม. 8 ต.ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:59:50
 • อัญชลี ชอกิตติไพบูลย์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:59:34
 • อัญชุรีกร ฉิมแสง
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  87 ม.4 โคกสี วังยาง นครพนม 48130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:58:02
 • นางสาวชนาพร หว่างกลาง
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  9/2 หอพักเจพี (ห้อง 208) ซอยรัตนโกสินทร์ 4 ถ.ศรีสวัสดิ์โกสินทร์ ต.ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:57:41
 • อาสา จันทร์ตรี
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  300/1 ม. 1 ต.ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 21140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:48:29
 • ภัทราภรณ์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  96 ม.6 หนองบอนแดง บ้านบึง ชลบุรี 20170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:47:40
 • อัญชลี ขอกืตติไพบูลย์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:46:37
4/93