• ทั่วไป
  1,116
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,960
 • สำนักงาน
  1,305
 • โรงเรียน
  1,393
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  108
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  169
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • กัญญ์ภัคสร ประยูรวงศ์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  196/1 ซ.รุ่งเรือง 6 ถ.บางกรวยไทรย้อย ต.บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 11:03:56
 • พิมพ์กมล ชมพู
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  66/3 ม. 11 ต.หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 11:01:10
 • อับดุลฆอฟุร์ สารี
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  46 ม. 2 ต.ประจัน ยะรัง ปัตตานี 94160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 10:49:13
 • จระพงศ์ เกิดขวัญ
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  26/1 ม. 4 ต.คลองประสงค์ เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 10:39:26
 • นา่งปณตพร วะระขะจี
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  178/9 ม. 2 ต.โพธิ์ทะเล โพทะเล พิจิตร 66130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 10:29:39
 • นามสาวปุณยวีย์ ลิ้มสุวรรณ
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  35/389 มบ.อินนิซิโอ ต.คลอง 3 คลองหลวง ปทุมธานี 12120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 10:24:49
 • เจนจิรา ร่ำไร
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  16 ถ.มอเตอร์เวย์ กม.12 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 10:19:49
 • สิบเอกนัธทวัฒน์ จันทร์สุหร่าย
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  14/250 ม.8 หมู่บ้านนิรันดร์วิลล์ 10 ซอยวัดศรีวารีน้อย ถ.บางนา-ตราด กม. 18 ต.บบางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 10:12:46
 • นายจีรวัฒน์ เพชรราช
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  366/1 ม. 6 ต.เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 808350
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 09:49:48
 • นภาพร เกษมสรวล
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  425 ซ.พร้อมพรรณ ถ.ประชาสงค์เคราะห์ - เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 09:42:38
 • ยุพเรศ พรประดิษฐ์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  18/18 ถ.บางนาตราด ต.บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 09:40:16
 • ปาริชาติ สกุลภาพนิมิต
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  955 ซ.อิสรภาพ13 แขวงหิรัญรุจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 09:29:43
3/93