รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
ทั่วไป
ร้านขายยา อภินันท์ฟาร์มาซี

2/7 หมู่ 1 ถ.ภิรมยาราม จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 08 กุมภาพันธ์ 2560

ทั่วไป
-

94 ม.12 ถ.ตรงข้ามร.พ.ศรีเทพ สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 671710

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 28 มกราคม 2560

ทั่วไป
บ้านพักทหารหนองใผ่ล้อม

1570/26 1570/26 ถ.เดชอุดม, ต.ในเมือง อ.เมือง ถ.เดชอุดม ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 03 มกราคม 2560

ทั่วไป
บุคคล

385 12 ถ.- ม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น 40310

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 19 พฤษภาคม 2559

ทั่วไป
บริษัท พี วาย ที พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด

115 เพรชเกษม79 ถ.เพรชเกษม หนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 09 พฤษภาคม 2559

ทั่วไป
ชมรมทูบีย์นัมเบอร์วัน

143 5 นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 29 เมษายน 2559

ทั่วไป
ชมรม TO BE NUMBER ONE

143 5 ถ.- นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 29 เมษายน 2559

ทั่วไป
ชมรม TO BE NUMBER OONE บ้านหนองบัว ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

143 5 ถ.- นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 29 เมษายน 2559

ทั่วไป
โรงกลึงกำพลการช่าง

51 6 นาตาล เต่างอย สกลนคร 47260

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 12 มีนาคม 2559

ทั่วไป
โรงกลึงกำพลการชาง

51 6 นาตาล เต่างอย สกลนคร 47260

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 12 มีนาคม 2559

ทั่วไป
นาย ฐานพัฒน์ แต้สวัสดิ์

85/1 หมู่6 ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 84150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 26 มกราคม 2559

ทั่วไป
มงคลเซอร์วิส

131 หมู่ 6 นางแก้ว โพธาราม ราชบุรี 70120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 04 มกราคม 2559