• ทั่วไป
  1,121
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,472
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  138
 • เทศบาล
  8
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • -
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  94 ม.12 ถ.ตรงข้ามร.พ.ศรีเทพ สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 671710
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  28 มกราคม 2560 08:47:04
 • บ้านพักทหารหนองใผ่ล้อม
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  1570/26 1570/26 ถ.เดชอุดม, ต.ในเมือง อ.เมือง ถ.เดชอุดม ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 มกราคม 2560 13:32:00
 • บุคคล
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  385 12 ถ.- ม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น 40310
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  19 พฤษภาคม 2559 15:40:00
 • บริษัท พี วาย ที พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  115 เพรชเกษม79 ถ.เพรชเกษม หนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 พฤษภาคม 2559 23:47:33
 • ชมรมทูบีย์นัมเบอร์วัน
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  143 5 นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  29 เมษายน 2559 11:36:10
 • ชมรม TO BE NUMBER ONE
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  143 5 ถ.- นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  29 เมษายน 2559 11:31:44
 • ชมรม TO BE NUMBER OONE บ้านหนองบัว ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  143 5 ถ.- นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  29 เมษายน 2559 11:27:08
 • โรงกลึงกำพลการช่าง
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  51 6 นาตาล เต่างอย สกลนคร 47260
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มีนาคม 2559 14:26:48
 • โรงกลึงกำพลการชาง
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  51 6 นาตาล เต่างอย สกลนคร 47260
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มีนาคม 2559 14:20:29
 • นาย ฐานพัฒน์ แต้สวัสดิ์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  85/1 หมู่6 ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 84150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  26 มกราคม 2559 14:52:04
 • มงคลเซอร์วิส
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  131 หมู่ 6 นางแก้ว โพธาราม ราชบุรี 70120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  04 มกราคม 2559 20:53:19
 • ฉัตรชัย แซ่เอี๊ยว
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  45/1 หมู่ 8 อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 73160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 ธันวาคม 2558 14:51:40
2/94