• ทั่วไป
  1,121
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,472
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  138
 • เทศบาล
  8
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • มัทนา สนธิวงศ์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  376 ถ.ชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 09:40:11
 • ทัศนีย์ ยางเดี่ยว
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  221 ซ.38 ถ.ร่มเกล้า ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 09:36:40
 • ศุลีกร ศิวเสน
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  337/1 ม.7 ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 09:12:44
 • Supatchaya Muangkhot
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  4 หมู่ 14 ถ.- บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น 40140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 16:57:51
 • เชษฐา มะมัย
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  87/2 สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 16:53:31
 • สุบินโญ จีนารงค์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  202/6 ม.3 ยะรัง ยะรัง ปัตตานี 94160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 16:44:49
 • ศูนย์ประสานงานประชาคมเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนราธิวาส
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  76/5 ม.5 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 76000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 16:29:54
 • มยูนัน มามะ
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  76/5 ม.5 มะนังยายา เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 16:24:41
 • นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  25/1 ม.22 เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 15:40:45
 • วิษณุ พิมพรหม
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  156 ม.8 บางไทรใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 15:36:22
 • อังคณา มานุจัม
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  - พุทไธสง บุรีรัมย์ 31120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 15:28:17
 • ภากร สัตยาลักษณ์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  195/34 ถ.ราชวิถี ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 15:07:49
10/94