• ทั่วไป
  1,116
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,960
 • สำนักงาน
  1,305
 • โรงเรียน
  1,393
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  108
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  169
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สุบินโญ จีนารงค์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  202/6 ม.3 ยะรัง ยะรัง ปัตตานี 94160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 16:44:49
 • ศูนย์ประสานงานประชาคมเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนราธิวาส
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  76/5 ม.5 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 76000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 16:29:54
 • มยูนัน มามะ
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  76/5 ม.5 มะนังยายา เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 16:24:41
 • นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  25/1 ม.22 เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 15:40:45
 • วิษณุ พิมพรหม
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  156 ม.8 บางไทรใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 15:36:22
 • อังคณา มานุจัม
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  - พุทไธสง บุรีรัมย์ 31120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 15:28:17
 • ภากร สัตยาลักษณ์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  195/34 ถ.ราชวิถี ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 15:07:49
 • ศิริพร บุญศิริชัย
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  23 ถ.เพชรเมือง นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 15:06:24
 • ยุวดล ดำคลองตัน
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  47/9 ม.4 ถ.เศรษฐกิจ1-บางปลา บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 15:04:54
 • วิภาพร ฟักอินทร์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  409 อาคารมอส. ชั้น1 ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 15:02:44
 • ภากร สัตยาลักษณ์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  195/34 ถ.ราชวิถี ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 14:58:07
 • ณัฐอนงค์ อนันตวงษ์
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  24/56 ถ.พหลโยธิน อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 14:54:04
10/93