รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
เทศบาล
เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก

39/1 หมู่ 5 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 25 พฤศจิกายน 2560

เทศบาล
เทศบาลตำบลสะเมิงใต้

259 ม.10 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 50250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 06 ตุลาคม 2560

เทศบาล
เทศบาลตำบลสันทราย

421 หมู่ที่ 7 สันทราย ฝาง เชียงใหม่ 50110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 18 สิงหาคม 2560

เทศบาล
เทศบาลตำบลสันทราย

421 หมู่ที่ 7 สำนักงานเทศบาลตำบลสันทราย สันทราย ฝาง เชียงใหม่ 50110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2560

วันที่ลงทะเบียน: 15 สิงหาคม 2560

เทศบาล
เทศบาลตำบลธงธานี

144 ม.10 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ - ถ.- ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 05 มิถุนายน 2560

เทศบาล
เทศบาลตำบลศิลาดาน

89/1 หมู่ 2 ถ.- ศิลาดาน มโนรมย์ ชัยนาท 17110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2560

เทศบาล
เทศบาลตำบลด่านสำโรง

545 10 สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 28 เมษายน 2560

เทศบาล
เทศบาลตำบลวังหนือ

999 ม.4 - ถ.ขุนวัง วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง 52140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 19 เมษายน 2560

เทศบาล
เทศบาลตำบลวังหนือ

999 ม.4 - ถ.ขุนวัง วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง 52140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 19 เมษายน 2560