รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
เทศบาล
ร้านเอเลี่ยนเน็ต

667/33 667/33 ถ.อนรรฆนาค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ถ.อนรรฆนาค กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 17 สิงหาคม 2561

เทศบาล
เทศบาลตำบลนาด้วง

59 หมู่ 6 ถ.เลย-นาด้วง นาด้วง นาด้วง เลย 42210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2561

เทศบาล
เทศบาลตำบลสามง่าม

222 หมู่ที่ 1 ถ.เศรษฐวิถี สามง่าม ดอนตูม นครปฐม 73150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 09 พฤษภาคม 2561

เทศบาล
เทศบาลตำบลพรรณานคร

หมู่ 2 ถ.สกล-อุดร พรรณา พรรณานิคม สกลนคร 47130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 02 พฤษภาคม 2561

เทศบาล
เทศบาลตำบลศรีสองรัก

159 14 ถ.ด่านซ้าย-โคกงาม ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 42120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 24 เมษายน 2561

เทศบาล
เมืองแม่โจ้

15 หมู่ 12 ถ.เชียงใหม่-พร้าว หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 50290

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ธันวาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 01 มีนาคม 2561

เทศบาล
เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก

39/1 หมู่ 5 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 25 พฤศจิกายน 2560

เทศบาล
เทศบาลตำบลสะเมิงใต้

259 ม.10 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 50250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 06 ตุลาคม 2560

เทศบาล
เทศบาลตำบลสันทราย

421 หมู่ที่ 7 สันทราย ฝาง เชียงใหม่ 50110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 18 สิงหาคม 2560

เทศบาล
เทศบาลตำบลสันทราย

421 หมู่ที่ 7 สำนักงานเทศบาลตำบลสันทราย สันทราย ฝาง เชียงใหม่ 50110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2560

วันที่ลงทะเบียน: 15 สิงหาคม 2560

เทศบาล
เทศบาลตำบลธงธานี

144 ม.10 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ - ถ.- ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 05 มิถุนายน 2560

เทศบาล
เทศบาลตำบลศิลาดาน

89/1 หมู่ 2 ถ.- ศิลาดาน มโนรมย์ ชัยนาท 17110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2560