รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สถานที่ราชการ
โรงเรียนบ้านหนองตอ

หมู่ 5 - ถ.- โคกสูง โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 05 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ราชการ
กศน.อำเภอหนองหงส์

100 หมู่ที่ 6 สระแก้ว หนองหงส์ บุรีรัมย์ 31240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 30 มกราคม 2561

สถานที่ราชการ
กศน.อำเภอพนมดงรัก

ม.18 - ถ.- บักได พนมดงรัก สุรินทร์ 32140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 30 มกราคม 2561

สถานที่ราชการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาน้อย

หมู่ที่ 1 - ถ.- เขาน้อย ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 07 ธันวาคม 2560

สถานที่ราชการ
รพ.สต.นาหม่อม

127 5 ถ.- นาหม่อม นาหม่อม สงขลา 90310

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 06 ธันวาคม 2560

สถานที่ราชการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนัง

185/8 ถ.พานิชสัมพันธ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 06 กันยายน 2560

สถานที่ราชการ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี

222 หมู่9 หนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี 20220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2553

วันที่ลงทะเบียน: 26 พฤษภาคม 2560

สถานที่ราชการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงครั่งน้อย

หมู่ 1 ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2554

วันที่ลงทะเบียน: 23 พฤษภาคม 2560

สถานที่ราชการ
กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 เมษายน 2560

สถานที่ราชการ
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

- - ถ.- เสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 24 เมษายน 2560

สถานที่ราชการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปัง

281 ม.3 ถ.- ควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 20 เมษายน 2560

สถานที่ราชการ
หมวดแพทย์ กองกำกับการ ๙ กองบังคับการฝึกพิฌศษ ตำรวจตระเวยชายแดน

๙๓ เพชรเกษม ถ.เพชรเกษม เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 90170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 06 เมษายน 2560