รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สถานที่ราชการ
กศน.ตำบลบ้านไทร

- 2 ถ.- บ้านไทร ปราสาท สุรินทร์ 32140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 13 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ราชการ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา

97 หมู่ 11 บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา 56000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ลงทะเบียน: 08 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ราชการ
เรือนจำกลางอุดรธานี

64 ถ.ศรีสุข หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 4100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 14 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ราชการ
เรือนจำกลางอุดรธานี

64 ถ.ศรีสุข หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 14 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

888 หมู่ที่ 6 ถ.ยนตรการกำธร คลองขุด เมืองสตูล สตูล 91000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 08 ตุลาคม 2561

สถานที่ราชการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตามุง

หมู่ 2 ถ.- ตำบลเชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส 96210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 07 มิถุนายน 2561

สถานที่ราชการ
รพ.สต.บ้านไม้แดง

105 หมู่ 5 ถ.นคร -สงขลา ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80290

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2559

วันที่ลงทะเบียน: 17 พฤษภาคม 2561

สถานที่ราชการ
รพ.สต. คลองวัว

67/2 ต.คลองวัว คลองวัว เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2553

วันที่ลงทะเบียน: 07 พฤษภาคม 2561

สถานที่ราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

39/1 ถ.รัชดาภิเษก จันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 26 เมษายน 2561

สถานที่ราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัด

529 หมู่ที่ 3 ถ.- วังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์ 60220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 25 เมษายน 2561

สถานที่ราชการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสระเกษ

76/6 1 ถ.- วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 64140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 28 มีนาคม 2561

สถานที่ราชการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสระเกษ

76/6 1 วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 64140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 26 มีนาคม 2561