รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สถานที่ราชการ
สำนักงานตำบลน้ำแพร่พัฒนา

123 ม.1 ต.น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่ 50230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 12 มิถุนายน 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานเทศบาลตำบลบึงกาฬ

ถ.ชาญสินธุ์ ต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ หนองคาย 38000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 12 มิถุนายน 2558

สถานที่ราชการ
เทศบาลตำบลสีมามงคล

44 ม.7 ต.กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา 303200

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 11 มิถุนายน 2558

สถานที่ราชการ
นายกเทศมนตรีตำบลบึงกาฬ

ถ.ชาญสินธ์ุ ต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ หนองคาย 38000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 11 มิถุนายน 2558

สถานที่ราชการ
อบต.ปกาสัย

ต.ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่ 81130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 11 มิถุนายน 2558

สถานที่ราชการ
อบต.ปกาสัย

ต.ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่ 81130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 11 มิถุนายน 2558

สถานที่ราชการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงวน

222/1 หมู่ที่ 3 สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ธันวาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 พฤษภาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่เารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4

134 หมู่ 8 ต.สันกลาง อ.สันป่าต 8 ถ.เชียงใหม่ ฮอด สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 51200

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 พฤษภาคม 2558

สถานที่ราชการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเลาะ

- หมู่ที่ 8 ถ.- หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 37240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2542

วันที่ลงทะเบียน: 12 มีนาคม 2558

สถานที่ราชการ
โรฃพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองบัว

156 6 ถ.- โนนสูง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 17 กุมภาพันธ์ 2558

สถานที่ราชการ
รพ.สต.บ้านหนองฮาง

201 ม.9 ถ.- ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร 47120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 23 มกราคม 2558

สถานที่ราชการ
เทศบาลตำบลล้อมแรด

หมู่ 3 บ้านท่านาง ถ.เถินบุรี ล้อมแรด อ.เถิน เถิน ลำปาง 52160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 06 มกราคม 2558