• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,940
 • สำนักงาน
  1,304
 • โรงเรียน
  1,364
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  63
 • สสอ. / สสจ.
  107
 • สถานที่ราชการ
  135
 • เทศบาล
  3
 • อื่นๆ
  166
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเลาะ
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  - หมู่ที่ 8 ถ.- หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 37240
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2542
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มีนาคม 2558 16:06:59
 • โรฃพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองบัว
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  156 6 ถ.- โนนสูง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 กุมภาพันธ์ 2558 11:28:26
 • รพ.สต.บ้านหนองฮาง
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  201 ม.9 ถ.- ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร 47120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  23 มกราคม 2558 10:28:27
 • เทศบาลตำบลล้อมแรด
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  หมู่ 3 บ้านท่านาง ถ.เถินบุรี ล้อมแรด อ.เถิน เถิน ลำปาง 52160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 มกราคม 2558 10:12:38
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  702 ท้ายช้าง เมืองพังงา พังงา 82000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  20 พฤศจิกายน 2557 14:23:35
 • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  581/2 อาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ ถ.เพชรเจริญ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 พฤศจิกายน 2557 10:35:46
 • เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  99 ม.10 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  19 ตุลาคม 2557 07:46:23
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  224 ถ.พลแพน ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 ตุลาคม 2557 13:12:49
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองตะกั่วป่า
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  202/1 ถ.ราษฎร์บำรุง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา 82110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 กรกฎาคม 2557 09:10:00
 • เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  49 3 ถ. รพช. ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 กรกฎาคม 2557 09:00:13
 • เทศบาลนครเชียงใหม่
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  1 ถ.วังสิงห์คำ ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 กรกฎาคม 2557 15:29:47
 • เทศบาลนครเชียงใหม่
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  1 ถ.วังสิงห์คำ ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 กรกฎาคม 2557 14:57:01
9/12