รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สถานที่ราชการ
สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง

ต.ทุ่งเขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 01 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
เทศบาลตำบลนาเชือก

เทศบาลตำบลนาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 44170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 01 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
เทศบาลตำบลศาลาแดง

ตำบลศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 16 มิถุนายน 2558

สถานที่ราชการ
เทศบาลเมืองหนืองปรือ

ต.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 16 มิถุนายน 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

ถ.วังสิงห์คำ ต.ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 15 มิถุนายน 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานเทศบาลแหลมฉบัง

ต.ทุ่งขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 15 มิถุนายน 2558

สถานที่ราชการ
เทศบาลตำบลนาเชือก

ต.นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 44170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 15 มิถุนายน 2558

สถานที่ราชการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ แพทย์หลวง สวนจิตรลดา

ถ.ราชวิถี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 12 มิถุนายน 2558

สถานที่ราชการ
กศน.อำเภอแปลงยาว

ต.วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 12 มิถุนายน 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานตำบลน้ำแพร่พัฒนา

123 ม.1 ต.น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่ 50230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 12 มิถุนายน 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานเทศบาลตำบลบึงกาฬ

ถ.ชาญสินธุ์ ต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ หนองคาย 38000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 12 มิถุนายน 2558

สถานที่ราชการ
เทศบาลตำบลสีมามงคล

44 ม.7 ต.กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา 303200

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 11 มิถุนายน 2558