• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,474
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • นายกเทศมนตรีตำบลบึงกาฬ
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ถ.ชาญสินธ์ุ ต.บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 38000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 มิถุนายน 2558 15:29:44
 • อบต.ปกาสัย
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ต.ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่ 81130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 มิถุนายน 2558 11:07:30
 • อบต.ปกาสัย
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ต.ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่ 81130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 มิถุนายน 2558 11:01:21
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงวน
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  222/1 หมู่ที่ 3 สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ธันวาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 พฤษภาคม 2558 16:30:20
 • สำนักงานเขตพื้นที่เารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  134 หมู่ 8 ต.สันกลาง อ.สันป่าต 8 ถ.เชียงใหม่ ฮอด สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 51200
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 พฤษภาคม 2558 09:34:10
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเลาะ
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  - หมู่ที่ 8 ถ.- หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 37240
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2542
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มีนาคม 2558 16:06:59
 • โรฃพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองบัว
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  156 6 ถ.- โนนสูง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 กุมภาพันธ์ 2558 11:28:26
 • รพ.สต.บ้านหนองฮาง
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  201 ม.9 ถ.- ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร 47120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  23 มกราคม 2558 10:28:27
 • เทศบาลตำบลล้อมแรด
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  หมู่ 3 บ้านท่านาง ถ.เถินบุรี ล้อมแรด อ.เถิน เถิน ลำปาง 52160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 มกราคม 2558 10:12:38
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  702 ท้ายช้าง เมืองพังงา พังงา 82000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  20 พฤศจิกายน 2557 14:23:35
 • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  581/2 อาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ ถ.เพชรเจริญ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 พฤศจิกายน 2557 10:35:46
 • เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  99 ม.10 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  19 ตุลาคม 2557 07:46:23
9/12