• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,940
 • สำนักงาน
  1,304
 • โรงเรียน
  1,364
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  63
 • สสอ. / สสจ.
  107
 • สถานที่ราชการ
  135
 • เทศบาล
  3
 • อื่นๆ
  166
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สำนักงานเทศบาลแหลมฉบัง
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ต.ทุ่งขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 มิถุนายน 2558 10:21:29
 • เทศบาลตำบลนาเชือก
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ต.นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 44170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 มิถุนายน 2558 10:13:46
 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ แพทย์หลวง สวนจิตรลดา
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ถ.ราชวิถี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มิถุนายน 2558 14:33:24
 • กศน.อำเภอแปลงยาว
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ต.วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มิถุนายน 2558 10:35:05
 • สำนักงานตำบลน้ำแพร่พัฒนา
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  123 ม.1 ต.น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่ 50230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มิถุนายน 2558 09:43:34
 • สำนักงานเทศบาลตำบลบึงกาฬ
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ถ.ชาญสินธุ์ ต.บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 38000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มิถุนายน 2558 09:23:30
 • เทศบาลตำบลสีมามงคล
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  44 ม.7 ต.กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา 303200
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 มิถุนายน 2558 16:05:39
 • นายกเทศมนตรีตำบลบึงกาฬ
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ถ.ชาญสินธ์ุ ต.บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 38000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 มิถุนายน 2558 15:29:44
 • อบต.ปกาสัย
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ต.ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่ 81130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 มิถุนายน 2558 11:07:30
 • อบต.ปกาสัย
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ต.ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่ 81130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 มิถุนายน 2558 11:01:21
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงวน
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  222/1 หมู่ที่ 3 สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ธันวาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 พฤษภาคม 2558 16:30:20
 • สำนักงานเขตพื้นที่เารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  134 หมู่ 8 ต.สันกลาง อ.สันป่าต 8 ถ.เชียงใหม่ ฮอด สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 51200
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 พฤษภาคม 2558 09:34:10
8/12