รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สถานที่ราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

- เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3

10 ม. 8 ต.แม่จัน แม่จัน เชียงราย 57110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 5

404 ม. 10 ต.หางดง ฮอด เชียงใหม่ 50230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1

ถ.เพชรมาตุคลา ต.หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1

ถ.รัตนาธิเบศธ์ ต.บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง

134 7 หนองแวง กุดรัง มหาสารคาม 44130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
อบจ.ขอนแก่น

ถ.กลางเมือง - เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สพม.เชียงใหม่ เขต 3

ถ.เจ็ดยอด ตำบลเวียง ฝาง เชียงใหม่ 57150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สพม.ขอนแก่น เขต 4

- น้ำพอง ขอนแก่น -

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
เทศบาลตำบลศาลาแดง

ตำบลศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

1 ถ.วังสิงห์คำ ต.ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร

39/89-90 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558