• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,474
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ต.ทุ่งเขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 กรกฎาคม 2558 14:44:50
 • เทศบาลตำบลนาเชือก
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  เทศบาลตำบลนาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 44170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 กรกฎาคม 2558 14:28:04
 • เทศบาลตำบลศาลาแดง
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ตำบลศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 มิถุนายน 2558 14:28:30
 • เทศบาลเมืองหนืองปรือ
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ต.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 มิถุนายน 2558 13:16:17
 • สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ถ.วังสิงห์คำ ต.ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 มิถุนายน 2558 11:37:00
 • สำนักงานเทศบาลแหลมฉบัง
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ต.ทุ่งขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 มิถุนายน 2558 10:21:29
 • เทศบาลตำบลนาเชือก
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ต.นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 44170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 มิถุนายน 2558 10:13:46
 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ แพทย์หลวง สวนจิตรลดา
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ถ.ราชวิถี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มิถุนายน 2558 14:33:24
 • กศน.อำเภอแปลงยาว
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ต.วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มิถุนายน 2558 10:35:05
 • สำนักงานตำบลน้ำแพร่พัฒนา
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  123 ม.1 ต.น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่ 50230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มิถุนายน 2558 09:43:34
 • สำนักงานเทศบาลตำบลบึงกาฬ
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ถ.ชาญสินธุ์ ต.บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 38000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มิถุนายน 2558 09:23:30
 • เทศบาลตำบลสีมามงคล
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  44 ม.7 ต.กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา 303200
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 มิถุนายน 2558 16:05:39
8/12