• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,474
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  186
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  - เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 10:19:33
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  10 ม. 8 ต.แม่จัน แม่จัน เชียงราย 57110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 09:57:35
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 5
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  404 ม. 10 ต.หางดง ฮอด เชียงใหม่ 50230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 09:44:59
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ถ.เพชรมาตุคลา ต.หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 09:41:56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ถ.รัตนาธิเบศธ์ ต.บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 09:35:19
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  134 7 หนองแวง กุดรัง มหาสารคาม 44130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 16:28:53
 • อบจ.ขอนแก่น
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ถ.กลางเมือง - เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 14:53:49
 • สพม.เชียงใหม่ เขต 3
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ถ.เจ็ดยอด ตำบลเวียง ฝาง เชียงใหม่ 57150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 14:18:18
 • สพม.ขอนแก่น เขต 4
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  - น้ำพอง ขอนแก่น -
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 14:14:31
 • เทศบาลตำบลศาลาแดง
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ตำบลศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 11:23:56
 • สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  1 ถ.วังสิงห์คำ ต.ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 09:22:29
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  39/89-90 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 09:19:46
7/12