รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สถานที่ราชการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปลาค้าว

121 ม.9 ต.ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3

192 ม.2 ต.คลองทราย นาทวี สงขลา 90160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
ตำบลน้ำแพร่พัฒนา

123 1 น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่ 50230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
เทศบาลตำบลกะทูน

กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช 80270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
กรมแพทย์ทหารเรือ

504 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
เทศบาลนครอุบลราชธานี กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

120 ถ.ยุทธภัณฑ์ ต.ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

505 ม.12 ถ.โคกกรวด-หนองปลิง ต.โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30280

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศุึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

85 ถ.ศรีสวัสดิ์ ต.ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

ต.หนองอายช้าง แม่ริม เชียงใหม่ 50180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7

519 ม.1 ต.ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 30270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

261/28 ถ.อำเภอ ต.มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

190 หมู่ 4 ถ.วัดโบสถ์ - แควน้อย ตำบลวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558