รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สถานที่ราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศุึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

85 ถ.ศรีสวัสดิ์ ต.ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

ต.หนองอายช้าง แม่ริม เชียงใหม่ 50180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7

519 ม.1 ต.ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 30270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

261/28 ถ.อำเภอ ต.มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

190 หมู่ 4 ถ.วัดโบสถ์ - แควน้อย ตำบลวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

- เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3

10 ม. 8 ต.แม่จัน แม่จัน เชียงราย 57110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 5

404 ม. 10 ต.หางดง ฮอด เชียงใหม่ 50230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1

ถ.เพชรมาตุคลา ต.หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1

ถ.รัตนาธิเบศธ์ ต.บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง

134 7 หนองแวง กุดรัง มหาสารคาม 44130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
อบจ.ขอนแก่น

ถ.กลางเมือง - เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558