• ทั่วไป
  1,121
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,471
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  138
 • เทศบาล
  8
 • อื่นๆ
  183
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • ตำบลน้ำแพร่พัฒนา
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  123 1 น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่ 50230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 16:05:26
 • เทศบาลตำบลกะทูน
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช 80270
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 15:57:39
 • กรมแพทย์ทหารเรือ
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  504 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 14:08:23
 • เทศบาลนครอุบลราชธานี กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  120 ถ.ยุทธภัณฑ์ ต.ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 11:46:47
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  505 ม.12 ถ.โคกกรวด-หนองปลิง ต.โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30280
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 11:42:13
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศุึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  85 ถ.ศรีสวัสดิ์ ต.ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 11:33:05
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ต.หนองอายช้าง แม่ริม เชียงใหม่ 50180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 11:28:03
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  519 ม.1 ต.ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 30270
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 11:13:58
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  261/28 ถ.อำเภอ ต.มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 11:09:10
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  190 หมู่ 4 ถ.วัดโบสถ์ - แควน้อย ตำบลวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 11:00:36
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  - เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 10:19:33
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  10 ม. 8 ต.แม่จัน แม่จัน เชียงราย 57110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 09:57:35
6/12