รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สถานที่ราชการ
สพป.เชียงราย เขต1

เวียง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 57000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร4

333 ถ.วิภาวดีรังสิต จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สพป.เชียงใหม่ เขต4

134 ม.4 สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 51200

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สพป.ชลบุรี เขต2

บ้านช่าง พนัสนิคม ชลบุรี 20000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
อบจ.มหาสารคาม

123 ถ.นานนท์ ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ต.ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 57250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

2 ถ.สาครมงคล ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานเขตพระนคร(ฝ่านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล)

78 ถ.สามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
อบจ.นครราชสีมา

ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สสป.มหาสารคาม เขต1

85 ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
เรือนจำกลางตาก

18 9 วังหิน เมืองตาก ตาก 63000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนชลบุรี

222 9 หนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี 20220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558