• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,940
 • สำนักงาน
  1,304
 • โรงเรียน
  1,364
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  63
 • สสอ. / สสจ.
  107
 • สถานที่ราชการ
  135
 • เทศบาล
  3
 • อื่นๆ
  166
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ต.ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 57250
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 15:23:32
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  2 ถ.สาครมงคล ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 15:20:36
 • สำนักงานเขตพระนคร(ฝ่านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล)
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  78 ถ.สามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 14:59:28
 • อบจ.นครราชสีมา
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 14:08:38
 • สสป.มหาสารคาม เขต1
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  85 ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 10:57:11
 • เรือนจำกลางตาก
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  18 9 วังหิน เมืองตาก ตาก 63000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 10:49:53
 • สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนชลบุรี
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  222 9 หนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี 20220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 10:22:08
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปลาค้าว
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  121 ม.9 ต.ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 09:54:10
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  192 ม.2 ต.คลองทราย นาทวี สงขลา 90160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 09:17:27
 • ตำบลน้ำแพร่พัฒนา
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  123 1 น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่ 50230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 16:05:26
 • เทศบาลตำบลกะทูน
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช 80270
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 15:57:39
 • กรมแพทย์ทหารเรือ
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  504 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 14:08:23
5/12