• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,474
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สพป.เชียงราย เขต1
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  เวียง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 57000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 17:22:10
 • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร4
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  333 ถ.วิภาวดีรังสิต จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 16:49:33
 • สพป.เชียงใหม่ เขต4
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  134 ม.4 สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 51200
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 16:13:35
 • สพป.ชลบุรี เขต2
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  บ้านช่าง พนัสนิคม ชลบุรี 20000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 16:11:46
 • อบจ.มหาสารคาม
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  123 ถ.นานนท์ ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 16:10:08
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ต.ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 57250
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 15:23:32
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  2 ถ.สาครมงคล ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 15:20:36
 • สำนักงานเขตพระนคร(ฝ่านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล)
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  78 ถ.สามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 14:59:28
 • อบจ.นครราชสีมา
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 14:08:38
 • สสป.มหาสารคาม เขต1
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  85 ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 10:57:11
 • เรือนจำกลางตาก
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  18 9 วังหิน เมืองตาก ตาก 63000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 10:49:53
 • สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนชลบุรี
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  222 9 หนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี 20220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 10:22:08
5/12