รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สถานที่ราชการ
กระทรวงสาธารณสุข

- เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเทศบาลนครขอนแก่น

1/1 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 30000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
อบจ.นครราชศรีมา

ถ.โพธิ์กลาง ต.ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครสงขลา

ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา 61150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

14/42 ม. 4 ต.บางละมุง บางละมุง ชลบุรี 20150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

120 ม. 9 ต.ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
อบจ. อุบลราชธานี

ถ.สุรศักดิ์ ต.ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ถ.เลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

ถ.ดำน้ำแซง ต.วารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

79/4 ม. 6 ต.เสารธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี 11140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร

30/6 ม.1 บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558