• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,940
 • สำนักงาน
  1,304
 • โรงเรียน
  1,364
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  63
 • สสอ. / สสจ.
  107
 • สถานที่ราชการ
  135
 • เทศบาล
  3
 • อื่นๆ
  166
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  14/42 ม. 4 ต.บางละมุง บางละมุง ชลบุรี 20150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 11:30:44
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  120 ม. 9 ต.ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 11:28:47
 • อบจ. อุบลราชธานี
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ถ.สุรศักดิ์ ต.ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 11:20:10
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ถ.เลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 11:06:35
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ถ.ดำน้ำแซง ต.วารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 10:48:44
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  79/4 ม. 6 ต.เสารธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี 11140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 10:22:43
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  30/6 ม.1 บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 09:18:13
 • สพป.เชียงราย เขต1
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  เวียง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 57000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 17:22:10
 • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร4
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  333 ถ.วิภาวดีรังสิต จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 16:49:33
 • สพป.เชียงใหม่ เขต4
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  134 ม.4 สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 51200
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 16:13:35
 • สพป.ชลบุรี เขต2
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  บ้านช่าง พนัสนิคม ชลบุรี 20000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 16:11:46
 • อบจ.มหาสารคาม
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  123 ถ.นานนท์ ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 16:10:08
4/12