รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สถานที่ราชการ
เทศบาลตำบลศาลาแดง

59 2 ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2552

วันที่ลงทะเบียน: 31 มีนาคม 2559

สถานที่ราชการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว

- บ้านนาสาม ม.6 นาบัว เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 26 ธันวาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเด่นชัย

84/1 2 ถ.ยันตรกิตโกศล เด่นชัย เด่นชัย แพร่ 54110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2551

วันที่ลงทะเบียน: 23 ธันวาคม 2558

สถานที่ราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ

199 ม.15 บ้านนาตะกรุดพัฒนา ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 67170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 21 กันยายน 2558

สถานที่ราชการ
เทศบาลตำบลเชียงม่วน

397 หมู่ที่ 1 ถ.- บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา 56160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 10 สิงหาคม 2558

สถานที่ราชการ
เทศบาลตำบลเชียงม่วน

397 หมู่ที่ 1 ถ.- ตำบลบ้านมาง เชียงม่วน พะเยา 56160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 10 สิงหาคม 2558

สถานที่ราชการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน

289 หมู่ 8 โนนสำราญ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2554

วันที่ลงทะเบียน: 18 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
เทศบาลตำบลป่าตาล

199 ม. 14 ต.ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย 57340

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
เทศบาลตำบลล้อมแรด

ม. 3 บ้านท่านาง ถ.เถินบุรี ต.ล้อมแรด เถิน ลำปาง 52160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตรย์

173 ถ.นครราชสีมา - เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สพป.สฎ. 2

ถ.ธราธิบดี - พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานแพทย์ สำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม

ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม - เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-6222286

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558