รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สถานที่ราชการ
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตรย์

173 ถ.นครราชสีมา - เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สพป.สฎ. 2

ถ.ธราธิบดี - พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานแพทย์ สำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม

ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม - เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-6222286

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
กระทรวงสาธารณสุข

- เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเทศบาลนครขอนแก่น

1/1 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 30000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
อบจ.นครราชศรีมา

ถ.โพธิ์กลาง ต.ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครสงขลา

ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา 61150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

14/42 ม. 4 ต.บางละมุง บางละมุง ชลบุรี 20150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

120 ม. 9 ต.ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
อบจ. อุบลราชธานี

ถ.สุรศักดิ์ ต.ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ถ.เลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558