• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,474
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • กระทรวงสาธารณสุข
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  - เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 14:04:32
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 13:34:07
 • สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเทศบาลนครขอนแก่น
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  1/1 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 30000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 13:15:19
 • อบจ.นครราชศรีมา
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ถ.โพธิ์กลาง ต.ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 13:09:27
 • สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครสงขลา
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา 61150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 11:52:01
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  14/42 ม. 4 ต.บางละมุง บางละมุง ชลบุรี 20150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 11:30:44
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  120 ม. 9 ต.ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 11:28:47
 • อบจ. อุบลราชธานี
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ถ.สุรศักดิ์ ต.ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 11:20:10
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ถ.เลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 11:06:35
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ถ.ดำน้ำแซง ต.วารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 10:48:44
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  79/4 ม. 6 ต.เสารธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี 11140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 10:22:43
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  30/6 ม.1 บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 09:18:13
4/12