• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,474
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  186
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • เทศบาลตำบลศาลาแดง
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  59 2 ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  สิงหาคม 2552
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 มีนาคม 2559 15:15:28
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  - บ้านนาสาม ม.6 นาบัว เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  26 ธันวาคม 2558 00:23:31
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเด่นชัย
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  84/1 2 ถ.ยันตรกิตโกศล เด่นชัย เด่นชัย แพร่ 54110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2551
  วันที่ลงทะเบียน :
  23 ธันวาคม 2558 10:57:36
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  199 ม.15 บ้านนาตะกรุดพัฒนา ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 67170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  21 กันยายน 2558 13:51:50
 • เทศบาลตำบลเชียงม่วน
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  397 หมู่ที่ 1 ถ.- บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา 56160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 สิงหาคม 2558 11:49:53
 • เทศบาลตำบลเชียงม่วน
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  397 หมู่ที่ 1 ถ.- ตำบลบ้านมาง เชียงม่วน พะเยา 56160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 สิงหาคม 2558 11:46:45
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  289 หมู่ 8 โนนสำราญ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36240
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2554
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 กรกฎาคม 2558 11:09:22
 • เทศบาลตำบลป่าตาล
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  199 ม. 14 ต.ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย 57340
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 11:12:04
 • เทศบาลตำบลล้อมแรด
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ม. 3 บ้านท่านาง ถ.เถินบุรี ต.ล้อมแรด เถิน ลำปาง 52160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:11:37
 • สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตรย์
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  173 ถ.นครราชสีมา - เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 15:21:14
 • สพป.สฎ. 2
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ถ.ธราธิบดี - พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 15:02:24
 • สำนักงานแพทย์ สำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม - เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-6222286
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 14:23:13
3/12