รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สถานที่ราชการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาจั่น

97 7 ถ.8 ตาจั่น คง นครราชสีมา 30260

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 24 พฤษภาคม 2559

สถานที่ราชการ
ประชาสุขคลินิกเวชกรรม สาขา อินทามระ4

15 อินทามระ 4 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 13 พฤษภาคม 2559

สถานที่ราชการ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาทวี

หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม นาทวี นาทวี สงขลา 90160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2552

วันที่ลงทะเบียน: 28 เมษายน 2559

สถานที่ราชการ
สำนักแพทย์และอนามัย (กลุ่มงานสุขอนามัย)

444 กลุ่มงานสุขอนามัย ถ.ท่าเรือ คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 27 เมษายน 2559

สถานที่ราชการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปัง

281 ม.3 - ถ.- ควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2559

สถานที่ราชการ
เทศบาลตำบลศาลาแดง

59 2 ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2552

วันที่ลงทะเบียน: 31 มีนาคม 2559

สถานที่ราชการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว

- บ้านนาสาม ม.6 นาบัว เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 26 ธันวาคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเด่นชัย

84/1 2 ถ.ยันตรกิตโกศล เด่นชัย เด่นชัย แพร่ 54110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2551

วันที่ลงทะเบียน: 23 ธันวาคม 2558

สถานที่ราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ

199 ม.15 บ้านนาตะกรุดพัฒนา ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 67170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 21 กันยายน 2558

สถานที่ราชการ
เทศบาลตำบลเชียงม่วน

397 หมู่ที่ 1 ถ.- บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา 56160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 10 สิงหาคม 2558

สถานที่ราชการ
เทศบาลตำบลเชียงม่วน

397 หมู่ที่ 1 ถ.- ตำบลบ้านมาง เชียงม่วน พะเยา 56160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 10 สิงหาคม 2558

สถานที่ราชการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน

289 หมู่ 8 โนนสำราญ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2554

วันที่ลงทะเบียน: 18 กรกฎาคม 2558