รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สถานที่ราชการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักไหม

- หมู่ที่ 4 ถ.- ตำบลผักไหม ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 33210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 17 มกราคม 2560

สถานที่ราชการ
โรงเรียนวัดประชาวงศาราม

135 หมู่ 1 กรูด พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 27 ธันวาคม 2559

สถานที่ราชการ
สถานีวิทยุ 914 สำนักงานพัฒนาภาค 3 นทพ.

61 ม.11 ถ. - แม่จัน แม่จัน เชียงราย 57110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 03 ตุลาคม 2559

สถานที่ราชการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง

216 ม.6 - ถ.- ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 10 สิงหาคม 2559

สถานที่ราชการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง

216 หมู่ 6 ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 20 กรกฎาคม 2559

สถานที่ราชการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแหวน

64หมู่ที่4 - ถ.- ปากคลอง ปะทิว ชุมพร 86210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 23 มิถุนายน 2559

สถานที่ราชการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่

444/6 9 นาจักร เมืองแพร่ แพร่ 54000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 พฤษภาคม 2559

สถานที่ราชการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาจั่น

97 7 ถ.8 ตาจั่น คง นครราชสีมา 30260

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 24 พฤษภาคม 2559

สถานที่ราชการ
ประชาสุขคลินิกเวชกรรม สาขา อินทามระ4

15 อินทามระ 4 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 13 พฤษภาคม 2559

สถานที่ราชการ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาทวี

หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม นาทวี นาทวี สงขลา 90160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2552

วันที่ลงทะเบียน: 28 เมษายน 2559

สถานที่ราชการ
สำนักแพทย์และอนามัย (กลุ่มงานสุขอนามัย)

444 กลุ่มงานสุขอนามัย ถ.ท่าเรือ คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 27 เมษายน 2559

สถานที่ราชการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปัง

281 ม.3 - ถ.- ควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2559