รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สถานที่ราชการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาน้อย

หมู่ที่ 1 - ถ.- เขาน้อย ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 07 ธันวาคม 2560

สถานที่ราชการ
รพ.สต.นาหม่อม

127 5 ถ.- นาหม่อม นาหม่อม สงขลา 90310

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 06 ธันวาคม 2560

สถานที่ราชการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนัง

185/8 ถ.พานิชสัมพันธ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 06 กันยายน 2560

สถานที่ราชการ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี

222 หมู่9 หนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี 20220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2553

วันที่ลงทะเบียน: 26 พฤษภาคม 2560

สถานที่ราชการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงครั่งน้อย

หมู่ 1 ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2554

วันที่ลงทะเบียน: 23 พฤษภาคม 2560

สถานที่ราชการ
กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 เมษายน 2560

สถานที่ราชการ
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

- - ถ.- เสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 24 เมษายน 2560

สถานที่ราชการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปัง

281 ม.3 ถ.- ควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 20 เมษายน 2560

สถานที่ราชการ
หมวดแพทย์ กองกำกับการ ๙ กองบังคับการฝึกพิฌศษ ตำรวจตระเวยชายแดน

๙๓ เพชรเกษม ถ.เพชรเกษม เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 90170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 06 เมษายน 2560

สถานที่ราชการ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่

ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือ - ถ.สุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 22 มีนาคม 2560

สถานที่ราชการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกก

โตนด คีรีมาศ สุโขทัย 64160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 16 มีนาคม 2560

สถานที่ราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

69 หมุ่ 8 หนองฉลอง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 07 มีนาคม 2560