รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สถานที่ราชการ
เรือนจำอำเภอหล่มสัก

93 5 ถ. หล่มสัก - เลย สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2557

สถานที่ราชการ
การไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ

88 ถ. รามคำแหง สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2557

สถานที่ราชการ
เรือนจำอำเภอหล่มสัก

93 5 ถ.หล่มสัก - เลย สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2557

สถานที่ราชการ
กองซ่อมเครื่องยนต์ กรมชางอากาศ

171/1 10 ถ.พหลโยธิน สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2557

สถานที่ราชการ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

กองการแพทย์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 6 ถ.แม่เมาะ แม่เมาะ แม่เมาะ ลำปาง 52000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2557

สถานที่ราชการ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง

116 3 ทุ่งค่าย ย่านตาขาว ตรัง 92140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2557

สถานที่ราชการ
เทศบาลนครเชียงใหม่

1 ถ.วังสิงห์คำ ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 04 กรกฎาคม 2557

สถานที่ราชการ
ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ ๒ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

188 21 ถ.สุขาภิบาล ๑ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 04 กรกฎาคม 2557

สถานที่ราชการ
เทศบาลนครเชียงใหม่

1 ถ.วังสิงห์คำ ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 04 กรกฎาคม 2557

สถานที่ราชการ
เทศบาลตำบลศาลาแดง

59 2 ถ.ศาลาแดง ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 04 กรกฎาคม 2557

สถานที่ราชการ
สถานทูตอเมริกา ห้องแพทย์

120-122 ตึกกลต. ถ.วิทยุ ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2557

สถานที่ราชการ
ศาลจังหวัดเกาะสมุย

44 5 ถ.ทวีราษฎร์ภักดี มะเร็ต เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84310

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2557