• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,981
 • สำนักงาน
  1,313
 • โรงเรียน
  1,478
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  187
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  116 3 ทุ่งค่าย ย่านตาขาว ตรัง 92140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2557 09:37:28
 • เทศบาลนครเชียงใหม่
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  1 ถ.วังสิงห์คำ ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  04 กรกฎาคม 2557 14:44:20
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ ๒ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  188 21 ถ.สุขาภิบาล ๑ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  04 กรกฎาคม 2557 13:39:46
 • เทศบาลนครเชียงใหม่
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  1 ถ.วังสิงห์คำ ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  04 กรกฎาคม 2557 09:56:55
 • เทศบาลตำบลศาลาแดง
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  59 2 ถ.ศาลาแดง ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  04 กรกฎาคม 2557 09:37:02
 • สถานทูตอเมริกา ห้องแพทย์
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  120-122 ตึกกลต. ถ.วิทยุ ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2557 15:24:15
 • ศาลจังหวัดเกาะสมุย
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  44 5 ถ.ทวีราษฎร์ภักดี มะเร็ต เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84310
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2557 10:08:05
 • กองบริการ กรมช่างอากาศ
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  1 ถ.ประดิพัทธ์ ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10310
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2557 16:09:38
12/12