รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สถานที่ราชการ
ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ

ถ.เดชะตุงคะ สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 08-3440-0353

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2557

สถานที่ราชการ
แผนกสุขภาพอนามัย โรงไฟฟ้าบางปะกง

4 6 ถ.เกษมจาติกวณิช ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2557

สถานที่ราชการ
เทศบาลตำบลศาลาแดง

59 2 ถ. ศาลาแดง ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2557

สถานที่ราชการ
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

99 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ อาคารเอ ชั้น 6 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 15 กรกฎาคม 2557

สถานที่ราชการ
เทศบาลตำบลแม่สรวย

199 5 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 57180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2557

สถานที่ราชการ
เทศบาลตำบลศาลาแดง

59 2 ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2557

สถานที่ราชการ
เทศบาลนครเชียงใหม่

1 ถ. วังสิงห์คำ ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2557

สถานที่ราชการ
เรือนจำอำเภอหล่มสัก

93 5 ถ. หล่มสัก - เลย สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2557

สถานที่ราชการ
การไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ

88 ถ. รามคำแหง สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2557

สถานที่ราชการ
เรือนจำอำเภอหล่มสัก

93 5 ถ.หล่มสัก - เลย สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2557

สถานที่ราชการ
กองซ่อมเครื่องยนต์ กรมชางอากาศ

171/1 10 ถ.พหลโยธิน สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2557

สถานที่ราชการ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

กองการแพทย์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 6 ถ.แม่เมาะ แม่เมาะ แม่เมาะ ลำปาง 52000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2557