• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,940
 • สำนักงาน
  1,304
 • โรงเรียน
  1,364
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  63
 • สสอ. / สสจ.
  107
 • สถานที่ราชการ
  135
 • เทศบาล
  3
 • อื่นๆ
  166
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สถานทูตอเมริกา ห้องแพทย์
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  120-122 ตึกกลต. ถ.วิทยุ ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2557 15:24:15
 • ศาลจังหวัดเกาะสมุย
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  44 5 ถ.ทวีราษฎร์ภักดี มะเร็ต เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84310
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2557 10:08:05
 • กองบริการ กรมช่างอากาศ
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  1 ถ.ประดิพัทธ์ ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10310
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2557 16:09:38
12/12