• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,474
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  186
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  224 ถ.พลแพน ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 ตุลาคม 2557 13:12:49
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองตะกั่วป่า
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  202/1 ถ.ราษฎร์บำรุง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา 82110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 กรกฎาคม 2557 09:10:00
 • เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  49 3 ถ. รพช. ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 กรกฎาคม 2557 09:00:13
 • เทศบาลนครเชียงใหม่
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  1 ถ.วังสิงห์คำ ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 กรกฎาคม 2557 15:29:47
 • เทศบาลนครเชียงใหม่
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  1 ถ.วังสิงห์คำ ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 กรกฎาคม 2557 14:57:01
 • กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  127 หมู่ 3 กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถ. แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 กรกฎาคม 2557 14:03:23
 • เทศบาลตำบลสะพลี
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  99 9 สะพลี ปะทิว ชุมพร 86230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 กรกฎาคม 2557 09:50:52
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  222 9 ถ.จันทบุรี-แกลง หนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี 20220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 กรกฎาคม 2557 09:49:15
 • เทศบาลตำบลเชิงดอย
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  242/1 12 ถ.หนองบัวพระเจ้าหลวง เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 กรกฎาคม 2557 09:41:11
 • สถานพยาบาล โรงไฟฟ้าบางปะกง
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  4 6 ถ.เกษมจาติกวณิช ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 กรกฎาคม 2557 08:59:25
 • เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  257 4 ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 กรกฎาคม 2557 08:48:53
 • เทศบาลตำบลท่าจีน
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  3 7 ท่าจีน เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 16:43:37
10/12