• ทั่วไป
  1,119
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,970
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,426
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  53
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  180
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • เทศบาลนครเชียงใหม่
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  1 ถ.วังสิงห์คำ ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 กรกฎาคม 2557 15:29:47
 • เทศบาลนครเชียงใหม่
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  1 ถ.วังสิงห์คำ ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 กรกฎาคม 2557 14:57:01
 • กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  127 หมู่ 3 กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถ. แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 กรกฎาคม 2557 14:03:23
 • เทศบาลตำบลสะพลี
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  99 9 สะพลี ปะทิว ชุมพร 86230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 กรกฎาคม 2557 09:50:52
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  222 9 ถ.จันทบุรี-แกลง หนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี 20220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 กรกฎาคม 2557 09:49:15
 • เทศบาลตำบลเชิงดอย
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  242/1 12 ถ.หนองบัวพระเจ้าหลวง เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 กรกฎาคม 2557 09:41:11
 • สถานพยาบาล โรงไฟฟ้าบางปะกง
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  4 6 ถ.เกษมจาติกวณิช ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 กรกฎาคม 2557 08:59:25
 • เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  257 4 ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 กรกฎาคม 2557 08:48:53
 • เทศบาลตำบลท่าจีน
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  3 7 ท่าจีน เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 16:43:37
 • ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ถ.เดชะตุงคะ สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 08-3440-0353
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 16:26:21
 • แผนกสุขภาพอนามัย โรงไฟฟ้าบางปะกง
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  4 6 ถ.เกษมจาติกวณิช ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 16:10:40
 • เทศบาลตำบลศาลาแดง
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  59 2 ถ. ศาลาแดง ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 16:05:10
10/12