รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สถานที่ราชการ
รพ.สต.บ้านหนองฮาง

201 ม.9 ถ.- ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร 47120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 23 มกราคม 2558

สถานที่ราชการ
เทศบาลตำบลล้อมแรด

หมู่ 3 บ้านท่านาง ถ.เถินบุรี ล้อมแรด อ.เถิน เถิน ลำปาง 52160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 06 มกราคม 2558

สถานที่ราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

702 ท้ายช้าง เมืองพังงา พังงา 82000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 20 พฤศจิกายน 2557

สถานที่ราชการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์

581/2 อาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ ถ.เพชรเจริญ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2555

วันที่ลงทะเบียน: 07 พฤศจิกายน 2557

สถานที่ราชการ
เทศบาลนครแหลมฉบัง

99 ม.10 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 19 ตุลาคม 2557

สถานที่ราชการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2555

วันที่ลงทะเบียน: 15 ตุลาคม 2557

สถานที่ราชการ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองตะกั่วป่า

202/1 ถ.ราษฎร์บำรุง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา 82110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 18 กรกฎาคม 2557

สถานที่ราชการ
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

49 3 ถ. รพช. ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 18 กรกฎาคม 2557

สถานที่ราชการ
เทศบาลนครเชียงใหม่

1 ถ.วังสิงห์คำ ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 กรกฎาคม 2557

สถานที่ราชการ
เทศบาลนครเชียงใหม่

1 ถ.วังสิงห์คำ ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 กรกฎาคม 2557

สถานที่ราชการ
กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

127 หมู่ 3 กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถ. แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 กรกฎาคม 2557

สถานที่ราชการ
เทศบาลตำบลสะพลี

99 9 สะพลี ปะทิว ชุมพร 86230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 กรกฎาคม 2557