• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,981
 • สำนักงาน
  1,313
 • โรงเรียน
  1,478
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  187
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาน้อย
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 1 - ถ.- เขาน้อย ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 ธันวาคม 2560 14:56:24
 • รพ.สต.นาหม่อม
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  127 5 ถ.- นาหม่อม นาหม่อม สงขลา 90310
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 ธันวาคม 2560 08:26:06
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนัง
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  185/8 ถ.พานิชสัมพันธ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กันยายน 2560 14:39:10
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  222 หมู่9 หนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี 20220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2553
  วันที่ลงทะเบียน :
  26 พฤษภาคม 2560 21:51:11
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงครั่งน้อย
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  หมู่ 1 ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2554
  วันที่ลงทะเบียน :
  23 พฤษภาคม 2560 13:28:53
 • กรมธนารักษ์
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 เมษายน 2560 11:21:51
 • อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  - - ถ.- เสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 เมษายน 2560 10:33:40
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปัง
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  281 ม.3 ถ.- ควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  20 เมษายน 2560 11:38:00
 • หมวดแพทย์ กองกำกับการ ๙ กองบังคับการฝึกพิฌศษ ตำรวจตระเวยชายแดน
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ๙๓ เพชรเกษม ถ.เพชรเกษม เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 90170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 เมษายน 2560 10:19:33
 • หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือ - ถ.สุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 มีนาคม 2560 13:10:25
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกก
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  โตนด คีรีมาศ สุโขทัย 64160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 มีนาคม 2560 10:29:28
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  69 หมุ่ 8 หนองฉลอง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 มีนาคม 2560 16:35:53
1/12