รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สสอ. / สสจ.
สถานีอนามัยบ้านหนองไผ่

สถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ 3 ถ.ชุมแพ-สีชมพู หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2557

สสอ. / สสจ.
สถานีอนามัยบ้านศรีมาลัย

12 ถ.จุน - ฝั่งหมิ่น จุน จุน พะเยา 56150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2557

สสอ. / สสจ.
สถานีอนามัยตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

2466 1 เมืองพาน พาน เชียงราย 57120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2557

สสอ. / สสจ.
สถานีอนามัยบ้านหนองไผ่

เลขที่ 3 7 บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2557

สสอ. / สสจ.
สถานีอนามัยบ้านนาเมือง

00 6 ถ. เสลภูมิ-โพนทอง นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2557

สสอ. / สสจ.
สถานีอนามัยบ้านศรีบัวเงิน

147 2 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2557

สสอ. / สสจ.
10

ถ.สุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 04 กรกฎาคม 2557

สสอ. / สสจ.
สถานีอนมัยบ้านหนองกระทุ่ม

9 ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย 64170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 04 กรกฎาคม 2557

สสอ. / สสจ.
สถานีอนามัยบ้านบางเหรียง

10/2 3 บางเหรียง ควนเนียง สงขลา 90220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 04 กรกฎาคม 2557

สสอ. / สสจ.
สถานีอนามัยบ้านกะทูนเหนือ

355 1 ถ.พิปูน-บ้านส้อง กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช 80270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 04 กรกฎาคม 2557

สสอ. / สสจ.
สำนักอนามัย

1365 ลาดกระบัง7 ถ.ลาดกระบัง ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 04 กรกฎาคม 2557

สสอ. / สสจ.
ศูนย์อนามัยที่ 3 กรมอนามัย

43 7 ถ.บายพาส นาป่า เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 04 กรกฎาคม 2557