• ทั่วไป
  1,121
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,472
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  138
 • เทศบาล
  8
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สถานีอนามัยบ้านหนองไผ่
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  เลขที่ 3 7 บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม 44120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กรกฎาคม 2557 10:30:24
 • สถานีอนามัยบ้านนาเมือง
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  00 6 ถ. เสลภูมิ-โพนทอง นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กรกฎาคม 2557 10:19:23
 • สถานีอนามัยบ้านศรีบัวเงิน
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  147 2 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กรกฎาคม 2557 09:05:14
 • 10
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  ถ.สุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  04 กรกฎาคม 2557 16:08:44
 • สถานีอนมัยบ้านหนองกระทุ่ม
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  9 ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย 64170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  04 กรกฎาคม 2557 15:56:30
 • สถานีอนามัยบ้านบางเหรียง
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  10/2 3 บางเหรียง ควนเนียง สงขลา 90220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  04 กรกฎาคม 2557 15:32:18
 • สถานีอนามัยบ้านกะทูนเหนือ
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  355 1 ถ.พิปูน-บ้านส้อง กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช 80270
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  04 กรกฎาคม 2557 15:31:07
 • สำนักอนามัย
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  1365 ลาดกระบัง7 ถ.ลาดกระบัง ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  04 กรกฎาคม 2557 15:27:04
 • ศูนย์อนามัยที่ 3 กรมอนามัย
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  43 7 ถ.บายพาส นาป่า เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  04 กรกฎาคม 2557 13:40:51
 • ศูนย์อนามัยที่ 3 กรมอนามัย
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  ศูนย์อนามัยที่ 3 กรมอนามัย 7 ถ.บายพาส นาป่า เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  04 กรกฎาคม 2557 13:08:53
 • ศูนย์อนามัยที่ 6
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  195 4 ถ.ศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  04 กรกฎาคม 2557 12:58:14
 • สถานีอนามัยบ้านเกริ่นกฐิน
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  11 บ้านชี บ้านหมี่ ลพบุรี 15180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2557 15:46:31
9/10