• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,934
 • สำนักงาน
  1,303
 • โรงเรียน
  1,343
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  105
 • สถานที่ราชการ
  132
 • เทศบาล
  0
 • อื่นๆ
  162
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สถานีอนามัยบ้านดอนแค
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  2 ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช 80170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 08:43:55
 • สถานีอนามัยโคกเลาะ
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  8 หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 37240
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กรกฎาคม 2557 16:03:16
 • สถานีอนามัยบ้านแม่พุหอรบ
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  9 เวียงมอก เถิน ลำปาง 52160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กรกฎาคม 2557 15:56:39
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิชล
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  10 ถ.นครศรีฯ-สุราษฎร์ ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 80340
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กรกฎาคม 2557 15:30:33
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยต้ม
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้ว 14 ถ.พหลโยธิน นาทราย ลี้ ลำพูน 51110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กรกฎาคม 2557 15:08:58
 • สถานีอนามัยบ้านหนองไผ่
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  สถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ 3 ถ.ชุมแพ-สีชมพู หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น 40130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กรกฎาคม 2557 15:07:15
 • สถานีอนามัยบ้านศรีมาลัย
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  12 ถ.จุน - ฝั่งหมิ่น จุน จุน พะเยา 56150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กรกฎาคม 2557 11:12:10
 • สถานีอนามัยตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  2466 1 เมืองพาน พาน เชียงราย 57120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กรกฎาคม 2557 10:58:19
 • สถานีอนามัยบ้านหนองไผ่
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  เลขที่ 3 7 บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม 44120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กรกฎาคม 2557 10:30:24
 • สถานีอนามัยบ้านนาเมือง
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  00 6 ถ. เสลภูมิ-โพนทอง นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กรกฎาคม 2557 10:19:23
 • สถานีอนามัยบ้านศรีบัวเงิน
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  147 2 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กรกฎาคม 2557 09:05:14
 • 10
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  ถ.สุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  04 กรกฎาคม 2557 16:08:44
8/9