• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,934
 • สำนักงาน
  1,303
 • โรงเรียน
  1,343
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  105
 • สถานที่ราชการ
  132
 • เทศบาล
  0
 • อื่นๆ
  162
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สสอ.เขาชะเบา
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  105/11 ม. 1 ต.ห้วยทับมอญ เขาชะเมา ระยอง 21110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 14:10:04
 • สสจ.พิจิตร
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  27/99 ถ.พิจิตรสามง่าม ต.ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 13:45:53
 • สสอ.ดอนเจดีย์
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  ม.5 ต.ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 13:24:41
 • สสจ.มุกดาหาร
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  ถ.วิวิธสุธรรม ต.มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 11:31:49
 • สสอ.กันทรชิต
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  ต.โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 09:34:55
 • สสอ.ภูสิงห์
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  222 ม.11 ต.ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 33140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 09:14:12
 • สสจ.สระบุรี
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 18001
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:02:10
 • สสอ.แว้ง
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  ม.2 แว้ง แว้ง นราธิวาส 96160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 15:53:29
 • สสอ.อินทร์บุรี
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  ต.อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 13:58:26
 • สสอ.เกาะสมุย
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  ม. 3 ต.อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 13:48:42
 • สสจ.อุทัยธานี
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  160 ม.3 น้ำซึม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 11:27:39
 • สสจ.กระบี่
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 11:04:54
2/9