รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สสอ. / สสจ.
ศูนย์อนามัยที่ 3 กรมอนามัย

ศูนย์อนามัยที่ 3 กรมอนามัย 7 ถ.บายพาส นาป่า เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 04 กรกฎาคม 2557

สสอ. / สสจ.
ศูนย์อนามัยที่ 6

195 4 ถ.ศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 04 กรกฎาคม 2557

สสอ. / สสจ.
สถานีอนามัยบ้านเกริ่นกฐิน

11 บ้านชี บ้านหมี่ ลพบุรี 15180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2557

สสอ. / สสจ.
สสอ.เทพารักษ์

111 14 สำนักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา 30210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2557