• ทั่วไป
  1,116
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,960
 • สำนักงาน
  1,305
 • โรงเรียน
  1,393
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  108
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  169
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมพระ
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมพระ จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ 32180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 มิถุนายน 2560 14:31:08
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  477 หมู่ที่ 1 ถ.ปัทมานนท์ เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  19 พฤษภาคม 2560 12:50:21
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  91 ถ.ข้าหลวง ในเวียง เมืองน่าน น่าน 55000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 เมษายน 2560 10:24:53
 • รพ.สต.น้ำซับเจริญ
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  - หมู่21 ถ.- ตำบลสระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 เมษายน 2560 10:25:38
 • รพ.สต.ดอนทราย
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  - 1 ถ.- ดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี 70140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 มีนาคม 2560 13:18:47
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  2 ถ.อนุกูล กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 มีนาคม 2560 11:48:52
 • รพ.สต.เหมือดแอ่
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  38 เสมา สูงเนิน นครราชสีมา 30170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 มีนาคม 2560 09:51:57
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมพลบุรี
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  - หมู่ที่ ๑ ถ.ฤทธิรณ ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ 32190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  14 มีนาคม 2560 10:22:15
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองไทร
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  159 ม.11 แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 มีนาคม 2560 16:29:05
 • สสอ.วังเจ้า
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  23 ม.2 ถ.ไทยชนะ เชียงเงิน วังเจ้า ตาก 63180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  27 กุมภาพันธ์ 2560 14:24:48
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภออ่าวลึก
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  5 สำนักงานสาธารณสุขอำเภออ่าวลึก ถ.ควนขนมจีน - มะรุ่ย อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบี่ 81110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 กุมภาพันธ์ 2560 16:49:06
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชุมพร
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  1 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  สิงหาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  23 กุมภาพันธ์ 2560 18:49:03
1/9