รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สสอ. / สสจ.
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเลิงนกทา

สามแยก เลิงนกทา ยโสธร 35120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 07 กันยายน 2561

สสอ. / สสจ.
สนง สาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย

139 ม 4 ตำบล หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 21120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 21 กุมภาพันธ์ 2561

สสอ. / สสจ.
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่

ถ.เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2545

วันที่ลงทะเบียน: 08 กุมภาพันธ์ 2561

สสอ. / สสจ.
โรงพยาบาล่งเริมุขภาพตำบลอุทัย

ม.๑๓ อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๑๐

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 08 ธันวาคม 2560

สสอ. / สสจ.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

261 ถ.จิระ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2560

วันที่ลงทะเบียน: 13 กรกฎาคม 2560

สสอ. / สสจ.
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมพระ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมพระ จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ 32180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 01 มิถุนายน 2560

สสอ. / สสจ.
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย

477 หมู่ที่ 1 ถ.ปัทมานนท์ เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 19 พฤษภาคม 2560

สสอ. / สสจ.
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน

91 ถ.ข้าหลวง ในเวียง เมืองน่าน น่าน 55000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 25 เมษายน 2560

สสอ. / สสจ.
รพ.สต.น้ำซับเจริญ

- หมู่21 ถ.- ตำบลสระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 11 เมษายน 2560

สสอ. / สสจ.
รพ.สต.ดอนทราย

- 1 ถ.- ดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี 70140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 31 มีนาคม 2560

สสอ. / สสจ.
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี

2 ถ.อนุกูล กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 31 มีนาคม 2560

สสอ. / สสจ.
รพ.สต.เหมือดแอ่

38 เสมา สูงเนิน นครราชสีมา 30170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 17 มีนาคม 2560