รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อบต.
อบต.ไทยชนะศึก

ต.ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 64150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 11 มิถุนายน 2558

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

1 ม.8 ต.บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 11 มิถุนายน 2558

อบต.
อบต.บึงกาฬ

179 อบต.บึงกาฬ หมู่ที่ 2 ถ.- บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ หนองคาย 38000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 มิถุนายน 2558

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

1 ม.8 ตำบลบ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 26 พฤษภาคม 2558

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลกระชอน

74 หมู่ที่ 2 กระชอน พิมาย นครราชสีมา 30110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 25 พฤษภาคม 2558

อบต.
เทศบาลเมืองล้อมแรด

- หมู่ 3 บ้านท่านาง ถ.เถินบุรี ล้อมแรด เถิน ลำปาง 52160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 11 พฤษภาคม 2558

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง

1 5 ถ.- ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่ 50360

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 20 เมษายน 2558

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม (โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน และท้องถิ่น ภาคใต้ )

องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม 5 ถ.จันดี-พิป๔ร ยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช 80270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ธันวาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 18 กุมภาพันธ์ 2558

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน

182 - ถ.- เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 58140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 22 ธันวาคม 2557

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

202 หมู่ 3 วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร 66150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 12 พฤศจิกายน 2557

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

99 หมู่3 ถ.ลพบุรี-บ้านแพรก งิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 13 ตุลาคม 2557

อบต.
อบต.ป่าหุ่ง

212 1 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 57120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 24 กันยายน 2557