• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,940
 • สำนักงาน
  1,304
 • โรงเรียน
  1,364
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  63
 • สสอ. / สสจ.
  107
 • สถานที่ราชการ
  135
 • เทศบาล
  3
 • อื่นๆ
  166
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • อบต.ทุ่งใหญ่
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  5 ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 12:51:43
 • องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  อบต.ค้อเขียว 1 ค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร 47150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 10:49:43
 • อบต.อุทัยเก่า
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  4 อุทัยเก่า หนองฉาง อุทัยธานี 61110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กรกฎาคม 2557 09:50:50
 • อบต.
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  214/8 9 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 6000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กรกฎาคม 2557 09:49:47
 • อบต.อุทัยเก่า
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  4 อุทัยเก่า หนองฉาง อุทัยธานี 61110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กรกฎาคม 2557 09:09:11
 • อบต.ท่าสาย
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  377 5 ถ.เชียงราย-เทิง ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย 57000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2557 13:04:07
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  5 สำมะโรง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2557 10:50:59
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 13 ถ. พหลโยธิน ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย 57150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2557 10:23:58
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  5 พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี 71140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  04 กรกฎาคม 2557 13:31:27
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  95 4 ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย 57220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  04 กรกฎาคม 2557 08:29:56
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  409 2 ถ.สกล-อุดร พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2557 17:00:10
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโยนก
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  องค์การบริหารส่วนตำบลโยนก 1 ถ.พหลโยธิน โยนก เชียงแสน เชียงราย 57150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2557 11:24:55
5/6