• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,981
 • สำนักงาน
  1,313
 • โรงเรียน
  1,478
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  187
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง 2 ถ.นิตโย พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 กรกฎาคม 2557 09:18:08
 • องค์การบริหารส่วนตำบล
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  56/2 7 บางเกลือ บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 กรกฎาคม 2557 08:53:13
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  อบต.แม่กิ๊ ถ.ขุนยวม-แม่แจ่ม ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 58140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 กรกฎาคม 2557 08:52:01
 • อบต.ไทยชนะศึก
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  363 2 ถ. สวรรคโลก-ทุ่งเสลี่ยม ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 64150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 15:58:06
 • อบจ.อ่างทอง
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  ถ.เทศบาล 1 บางแก้ว เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 14:08:49
 • อบต.ทุ่งใหญ่
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  5 ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 12:51:43
 • องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  อบต.ค้อเขียว 1 ค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร 47150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 10:49:43
 • อบต.อุทัยเก่า
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  4 อุทัยเก่า หนองฉาง อุทัยธานี 61110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กรกฎาคม 2557 09:50:50
 • อบต.
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  214/8 9 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 6000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กรกฎาคม 2557 09:49:47
 • อบต.อุทัยเก่า
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  4 อุทัยเก่า หนองฉาง อุทัยธานี 61110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กรกฎาคม 2557 09:09:11
 • อบต.ท่าสาย
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  377 5 ถ.เชียงราย-เทิง ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย 57000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2557 13:04:07
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  5 สำมะโรง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2557 10:50:59
5/6