• ทั่วไป
    1,121
  • ร้านอาหาร
    28
  • โรงพยาบาล
    1,980
  • สำนักงาน
    1,311
  • โรงเรียน
    1,471
  • วัด
    38
  • สถานีตำรวจ
    556
  • สถานบันเทิง
    1
  • ตลาด
    6
  • มหาวิทยาลัย
    551
  • จังหวัดปลอดบุหรี่
    9
  • สคร.
    25
  • เครือขายภาคี
    55
  • อบต.
    67
  • สสอ. / สสจ.
    109
  • สถานที่ราชการ
    138
  • เทศบาล
    8
  • อื่นๆ
    183
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
  • องค์การบริหารส่วนตำบล
    ประเภท :
    อบต.
    ที่อยู่ :
    56/2 7 บางเกลือ บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180
    ปลอดบุหรี่เมื่อ :
    กรกฎาคม 2557
    วันที่ลงทะเบียน :
    17 กรกฎาคม 2557 08:53:13
  • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊
    ประเภท :
    อบต.
    ที่อยู่ :
    อบต.แม่กิ๊ ถ.ขุนยวม-แม่แจ่ม ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 58140
    ปลอดบุหรี่เมื่อ :
    กรกฎาคม 2557
    วันที่ลงทะเบียน :
    17 กรกฎาคม 2557 08:52:01
  • อบต.ไทยชนะศึก
    ประเภท :
    อบต.
    ที่อยู่ :
    363 2 ถ. สวรรคโลก-ทุ่งเสลี่ยม ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 64150
    ปลอดบุหรี่เมื่อ :
    กรกฎาคม 2557
    วันที่ลงทะเบียน :
    16 กรกฎาคม 2557 15:58:06
  • อบจ.อ่างทอง
    ประเภท :
    อบต.
    ที่อยู่ :
    ถ.เทศบาล 1 บางแก้ว เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14000
    ปลอดบุหรี่เมื่อ :
    กรกฎาคม 2557
    วันที่ลงทะเบียน :
    16 กรกฎาคม 2557 14:08:49
  • อบต.ทุ่งใหญ่
    ประเภท :
    อบต.
    ที่อยู่ :
    5 ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
    ปลอดบุหรี่เมื่อ :
    กรกฎาคม 2557
    วันที่ลงทะเบียน :
    16 กรกฎาคม 2557 12:51:43
  • องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว
    ประเภท :
    อบต.
    ที่อยู่ :
    อบต.ค้อเขียว 1 ค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร 47150
    ปลอดบุหรี่เมื่อ :
    กรกฎาคม 2557
    วันที่ลงทะเบียน :
    16 กรกฎาคม 2557 10:49:43
  • อบต.อุทัยเก่า
    ประเภท :
    อบต.
    ที่อยู่ :
    4 อุทัยเก่า หนองฉาง อุทัยธานี 61110
    ปลอดบุหรี่เมื่อ :
    กรกฎาคม 2557
    วันที่ลงทะเบียน :
    10 กรกฎาคม 2557 09:50:50
  • อบต.
    ประเภท :
    อบต.
    ที่อยู่ :
    214/8 9 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 6000
    ปลอดบุหรี่เมื่อ :
    กรกฎาคม 2557
    วันที่ลงทะเบียน :
    10 กรกฎาคม 2557 09:49:47
  • อบต.อุทัยเก่า
    ประเภท :
    อบต.
    ที่อยู่ :
    4 อุทัยเก่า หนองฉาง อุทัยธานี 61110
    ปลอดบุหรี่เมื่อ :
    กรกฎาคม 2557
    วันที่ลงทะเบียน :
    10 กรกฎาคม 2557 09:09:11
  • อบต.ท่าสาย
    ประเภท :
    อบต.
    ที่อยู่ :
    377 5 ถ.เชียงราย-เทิง ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย 57000
    ปลอดบุหรี่เมื่อ :
    กรกฎาคม 2557
    วันที่ลงทะเบียน :
    08 กรกฎาคม 2557 13:04:07
  • องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง
    ประเภท :
    อบต.
    ที่อยู่ :
    5 สำมะโรง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000
    ปลอดบุหรี่เมื่อ :
    กรกฎาคม 2557
    วันที่ลงทะเบียน :
    08 กรกฎาคม 2557 10:50:59
  • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
    ประเภท :
    อบต.
    ที่อยู่ :
    องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 13 ถ. พหลโยธิน ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย 57150
    ปลอดบุหรี่เมื่อ :
    กรกฎาคม 2557
    วันที่ลงทะเบียน :
    08 กรกฎาคม 2557 10:23:58
5/6