• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,940
 • สำนักงาน
  1,304
 • โรงเรียน
  1,364
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  63
 • สสอ. / สสจ.
  107
 • สถานที่ราชการ
  135
 • เทศบาล
  3
 • อื่นๆ
  166
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม (โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน และท้องถิ่น ภาคใต้ )
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม 5 ถ.จันดี-พิป๔ร ยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช 80270
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ธันวาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 กุมภาพันธ์ 2558 14:12:19
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  182 - ถ.- เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 58140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 ธันวาคม 2557 09:36:10
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  202 หมู่ 3 วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร 66150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 พฤศจิกายน 2557 09:33:20
 • องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  99 หมู่3 ถ.ลพบุรี-บ้านแพรก งิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 ตุลาคม 2557 13:22:04
 • อบต.ป่าหุ่ง
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  212 1 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 57120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กันยายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 กันยายน 2557 14:48:04
 • ป่าหุ่ง
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  212 1 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 57120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กันยายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 กันยายน 2557 14:46:09
 • อบต.หนองปลาไหล
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  5/6 หมู่ 4 หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี 20150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 กรกฎาคม 2557 15:59:04
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง 2 ถ.นิตโย พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 กรกฎาคม 2557 09:18:08
 • องค์การบริหารส่วนตำบล
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  56/2 7 บางเกลือ บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 กรกฎาคม 2557 08:53:13
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  อบต.แม่กิ๊ ถ.ขุนยวม-แม่แจ่ม ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 58140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 กรกฎาคม 2557 08:52:01
 • อบต.ไทยชนะศึก
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  363 2 ถ. สวรรคโลก-ทุ่งเสลี่ยม ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 64150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 15:58:06
 • อบจ.อ่างทอง
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  ถ.เทศบาล 1 บางแก้ว เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 14:08:49
4/6