รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อบต.
บางยาง

99 ม.4 บางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

อบต.
ปากแรต

215 ม.11 ปากแรต บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

อบต.
ดอนกลาง

ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

อบต.
ขุมเงิน

2 ขุมเงิน เมืองยโสธร ยโสธร 35000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

อบต.
ยางค้อม

ยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช 80270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง

ตำบลทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่ 50360

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

อบต.
อบต.คลองน้ำไหล

699 ม.21 ต.คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 62180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 16 มิถุนายน 2558

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง

ตำบลทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่ 50360

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 15 มิถุนายน 2558

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง

88/1 ม.7 ต.แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 58120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 12 มิถุนายน 2558

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

202 ม.3 ต.วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร 66150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 12 มิถุนายน 2558

อบต.
อบต.กันจุ

99 ม.16 ต.กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 12 มิถุนายน 2558

อบต.
อบต.กระชอน

74 ม.2 ต.กระชอน พิมาย นครราชสีมา 30110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 11 มิถุนายน 2558