• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,981
 • สำนักงาน
  1,313
 • โรงเรียน
  1,478
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  187
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • อบต.บึงกาฬ
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  179 อบต.บึงกาฬ หมู่ที่ 2 ถ.- บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 38000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 มิถุนายน 2558 16:47:12
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  1 ม.8 ตำบลบ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  26 พฤษภาคม 2558 14:44:37
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกระชอน
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  74 หมู่ที่ 2 กระชอน พิมาย นครราชสีมา 30110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 พฤษภาคม 2558 11:25:24
 • เทศบาลเมืองล้อมแรด
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  - หมู่ 3 บ้านท่านาง ถ.เถินบุรี ล้อมแรด เถิน ลำปาง 52160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 พฤษภาคม 2558 10:53:33
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  1 5 ถ.- ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่ 50360
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  20 เมษายน 2558 10:46:43
 • องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม (โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน และท้องถิ่น ภาคใต้ )
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม 5 ถ.จันดี-พิป๔ร ยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช 80270
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ธันวาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 กุมภาพันธ์ 2558 14:12:19
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  182 - ถ.- เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 58140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 ธันวาคม 2557 09:36:10
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  202 หมู่ 3 วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร 66150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 พฤศจิกายน 2557 09:33:20
 • องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  99 หมู่3 ถ.ลพบุรี-บ้านแพรก งิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 ตุลาคม 2557 13:22:04
 • อบต.ป่าหุ่ง
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  212 1 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 57120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กันยายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 กันยายน 2557 14:48:04
 • ป่าหุ่ง
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  212 1 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 57120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กันยายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 กันยายน 2557 14:46:09
 • อบต.หนองปลาไหล
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  5/6 หมู่ 4 หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี 20150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 กรกฎาคม 2557 15:59:04
4/6