รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย

ม.2 ม.2 ดอนทราย ไม้แก่น ปัตตานี 94220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 14 มีนาคม 2559

อบต.
อบต เขวาไร่

15 เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 27 สิงหาคม 2558

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

220 หมู่ 1 ถ.- หนองแวง ศรีณรงค์ สุรินทร์ 32150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 27 สิงหาคม 2558

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงสว หมู่ 8 หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 26 สิงหาคม 2558

อบต.
หนองกุงสวรรค์

8 หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 25 สิงหาคม 2558

อบต.
หนองกุงสวรรค์

8 หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 25 สิงหาคม 2558

อบต.
อบต.ห้วยบง

248 อบต.ห้วยบง หมู่ที่8 ถ.สายกุดตุ้ม-หินกอง ห้วยบง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 25 สิงหาคม 2558

อบต.
อบต.ห้วยบง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง - ถ.- ห้ยวบง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 24 สิงหาคม 2558

อบต.
เทศบาลตำบลท่าสีดา

96 หมู่ 5 ถ.- ตำบลท่าสีดา หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 10 สิงหาคม 2558

อบต.
โนนโพธิ์

หมู่ที่ 1 - ถ.- ต.โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 15 กรกฎาคม 2558

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อิง

9 4 แม่อิง ภูกามยาว พะเยา 56000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 13 กรกฎาคม 2558

อบต.
อบต.หนองบัวลำภู

186 ม. 13 ต.หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 39000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558