• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,981
 • สำนักงาน
  1,313
 • โรงเรียน
  1,478
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  187
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • ดอนกลาง
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 16:56:35
 • ขุมเงิน
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  2 ขุมเงิน เมืองยโสธร ยโสธร 35000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 11:49:06
 • ยางค้อม
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  ยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช 80270
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 10:35:49
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  ตำบลทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่ 50360
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 09:30:25
 • อบต.คลองน้ำไหล
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  699 ม.21 ต.คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 62180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 มิถุนายน 2558 14:26:10
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  ตำบลทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่ 50360
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 มิถุนายน 2558 11:45:43
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  88/1 ม.7 ต.แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 58120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มิถุนายน 2558 10:01:45
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  202 ม.3 ต.วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร 66150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มิถุนายน 2558 09:46:13
 • อบต.กันจุ
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  99 ม.16 ต.กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มิถุนายน 2558 09:19:00
 • อบต.กระชอน
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  74 ม.2 ต.กระชอน พิมาย นครราชสีมา 30110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 มิถุนายน 2558 15:15:15
 • อบต.ไทยชนะศึก
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  ต.ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 64150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 มิถุนายน 2558 13:37:15
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  1 ม.8 ต.บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 มิถุนายน 2558 13:34:55
3/6