• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,981
 • สำนักงาน
  1,313
 • โรงเรียน
  1,478
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  187
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  220 หมู่ 1 ถ.- หนองแวง ศรีณรงค์ สุรินทร์ 32150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  สิงหาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  27 สิงหาคม 2558 14:12:09
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงสวรรค์
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงสว หมู่ 8 หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  สิงหาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  26 สิงหาคม 2558 10:38:59
 • หนองกุงสวรรค์
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  8 หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 สิงหาคม 2558 13:01:12
 • หนองกุงสวรรค์
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  8 หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 สิงหาคม 2558 12:56:13
 • อบต.ห้วยบง
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  248 อบต.ห้วยบง หมู่ที่8 ถ.สายกุดตุ้ม-หินกอง ห้วยบง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 สิงหาคม 2558 09:07:59
 • อบต.ห้วยบง
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง - ถ.- ห้ยวบง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 สิงหาคม 2558 17:28:14
 • เทศบาลตำบลท่าสีดา
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  96 หมู่ 5 ถ.- ตำบลท่าสีดา หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  สิงหาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 สิงหาคม 2558 17:33:29
 • โนนโพธิ์
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 1 - ถ.- ต.โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 กรกฎาคม 2558 14:27:21
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อิง
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  9 4 แม่อิง ภูกามยาว พะเยา 56000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2558 10:38:49
 • อบต.หนองบัวลำภู
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  186 ม. 13 ต.หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 39000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 11:23:35
 • บางยาง
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  99 ม.4 บางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:37:54
 • ปากแรต
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  215 ม.11 ปากแรต บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 14:21:29
2/6