• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,934
 • สำนักงาน
  1,303
 • โรงเรียน
  1,350
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  106
 • สถานที่ราชการ
  135
 • เทศบาล
  2
 • อื่นๆ
  163
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • อบต.แม่ยางร้อง
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  48 ม.5 แม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่ 54140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 พฤษภาคม 2559 12:17:08
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  88/1 แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 58120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 พฤษภาคม 2559 09:04:17
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  - หมู่ที่2 ถ.เพชรเกษม ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส 96180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  27 เมษายน 2559 15:59:10
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส 96180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  27 เมษายน 2559 15:56:54
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  ม.2 ม.2 ดอนทราย ไม้แก่น ปัตตานี 94220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  14 มีนาคม 2559 11:29:53
 • อบต เขวาไร่
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  15 เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  27 สิงหาคม 2558 21:21:38
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  220 หมู่ 1 ถ.- หนองแวง ศรีณรงค์ สุรินทร์ 32150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  สิงหาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  27 สิงหาคม 2558 14:12:09
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงสวรรค์
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงสว หมู่ 8 หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  สิงหาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  26 สิงหาคม 2558 10:38:59
 • หนองกุงสวรรค์
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  8 หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 สิงหาคม 2558 13:01:12
 • หนองกุงสวรรค์
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  8 หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 สิงหาคม 2558 12:56:13
 • อบต.ห้วยบง
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  248 อบต.ห้วยบง หมู่ที่8 ถ.สายกุดตุ้ม-หินกอง ห้วยบง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 สิงหาคม 2558 09:07:59
 • อบต.ห้วยบง
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง - ถ.- ห้ยวบง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 สิงหาคม 2558 17:28:14
1/6