รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
เครือขายภาคี
สภาเด็กเเละเยาวชนตำบลสำโรง

232 1 สำโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2560

วันที่ลงทะเบียน: 27 มีนาคม 2563

เครือขายภาคี
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์

6/19 ถ.เลี่ยงเมืองทุ่งมน กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 11 มีนาคม 2562

เครือขายภาคี
ศอ.ปส.ย.จังหวัดชุมพร (เครือข่ายสวี)

30/3 ม.3 ต.ท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพ 3 ถ.สวี-บ่อคา ท่าหิน สวี ชุมพร 86130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 07 พฤศจิกายน 2561

เครือขายภาคี
เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขา ราม39

573/12-13 ถ.ศรีวรร พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 22 พฤษภาคม 2561

เครือขายภาคี
ร้อยเอ็ดทีวี

16 ซอยลำห้วยเหนือ 5 ถ.ลำห้วยเหนือ ต.ในเมือง อ.เมือง ตำบลในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 22 พฤษภาคม 2561

เครือขายภาคี
ประชาคมงดเหล้าจังหวัดอุบลราชธานี

265 สนง..สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ถ.พรหมเทพ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 27 เมษายน 2561

เครือขายภาคี
ร้านยาคุณภาพฟาร์ม่าฟาร์ซี

91/3 หมู่ 16 ถ.พหลโยธิน แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 56000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 30 กันยายน 2560

เครือขายภาคี
ร้านยาคุณภาพฟาร์ม่าฟาร์ซี

91/3 หมู่ 16 ถ.พหลโยธิน แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 566000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 30 กันยายน 2560

เครือขายภาคี
สมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว ศูนย์จันทบุรี

102/8 หมู่7 ตำบลจันทนิมิต อำเภ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 02 สิงหาคม 2560

เครือขายภาคี
รพสต.บ้านทุ่ง

198 - ถ.- เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่ 81000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 14 มีนาคม 2560

เครือขายภาคี
เครือข่ายงดเหล้า-บุหรี่ มุกดาหาร

- เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

เครือขายภาคี
เครือข่ายครูจังหวัดเชียงใหม่

312 ม. 5 ต.หางดง หางดง เชียงใหม่ 50230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558