• ทั่วไป
  1,121
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,472
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  138
 • เทศบาล
  8
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • กลุ่มพระสมุทรเจดีย์เข้มแข็ง
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  234/81 คู่สร้าง ถ.สุขสวัสดิ์ ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  29 พฤษภาคม 2557 14:18:01
 • สมาคมสมัชชาคนตาบอดเพื่อการส่งเสริมอาชีพ
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  126/39 5 ถ.สุขาประชาสวรรค์2 การเคหะนนทบุรี ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  29 พฤษภาคม 2557 10:02:27
 • หมู่บ้านล้องเครือกวาว
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  30 หมู่5 หนองยวง เวียงหนองล่อง ลำพูน 51120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  29 พฤษภาคม 2557 09:13:44
 • คณะกรรมการชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสว่างแดนดิน
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  152 5 โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 47110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  27 พฤษภาคม 2557 07:05:25
 • เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  154 จุฬาฯ 12 ถ.พญาไท วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  23 พฤษภาคม 2557 13:36:07
 • เครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ จังหวัดสงขลา
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  39 ซ.1 บ้านจ่า ถ.ราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 เมษายน 2557 08:55:10
 • เครือข่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดมหาสารคาม
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  100 บ้านหนองแวง หมู่ 16 บรบือ บรบือ มหาสารคาม 44130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 เมษายน 2557 16:23:06
 • โครงการจัดการข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้องค์กรแห่งความสุข สสส.
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  เลขที่ 10 อาคารบ้านลือชา ชั้น 3 ซ.พหลโยธินซอย 3 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 เมษายน 2557 15:15:08
 • ชมรมเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดสมุทรปราการ
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  478 หมู่ 3 ซอยด่านสำโรง 50 ถ.สุขุมวืท 113 สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 เมษายน 2557 11:17:47
 • มูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  16/2 หมู่ 2 ซอยท่ามะขาม17 ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 เมษายน 2557 10:59:47
 • กลุ่มเครือข่ายผู้ไม่สูบบุหรี่บ้านโผลง
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  42 5 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส 96140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 เมษายน 2557 10:18:57
 • เครือข่ายรณรงค์งดเหล้าและบุหรี่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  ร้านยาศิริวรรณ 98/3 1 มหาพราหมณ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  21 เมษายน 2557 12:54:23
4/5