รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
เครือขายภาคี
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า-บุหรี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

45/2 2 ถ.ทุ่งเตา-บ้านนาเดิม ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2557

เครือขายภาคี
กลุ่มพระสมุทรเจดีย์เข้มแข็ง

234/81 คู่สร้าง ถ.สุขสวัสดิ์ ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2557

เครือขายภาคี
สมาคมสมัชชาคนตาบอดเพื่อการส่งเสริมอาชีพ

126/39 5 ถ.สุขาประชาสวรรค์2 การเคหะนนทบุรี ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2557

เครือขายภาคี
หมู่บ้านล้องเครือกวาว

30 หมู่5 หนองยวง เวียงหนองล่อง ลำพูน 51120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2557

เครือขายภาคี
คณะกรรมการชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสว่างแดนดิน

152 5 โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 47110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 27 พฤษภาคม 2557

เครือขายภาคี
เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

154 จุฬาฯ 12 ถ.พญาไท วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 พฤษภาคม 2557

เครือขายภาคี
เครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ จังหวัดสงขลา

39 ซ.1 บ้านจ่า ถ.ราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 24 เมษายน 2557

เครือขายภาคี
เครือข่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดมหาสารคาม

100 บ้านหนองแวง หมู่ 16 บรบือ บรบือ มหาสารคาม 44130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 22 เมษายน 2557

เครือขายภาคี
โครงการจัดการข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้องค์กรแห่งความสุข สสส.

เลขที่ 10 อาคารบ้านลือชา ชั้น 3 ซ.พหลโยธินซอย 3 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 22 เมษายน 2557

เครือขายภาคี
ชมรมเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดสมุทรปราการ

478 หมู่ 3 ซอยด่านสำโรง 50 ถ.สุขุมวืท 113 สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 22 เมษายน 2557

เครือขายภาคี
มูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด

16/2 หมู่ 2 ซอยท่ามะขาม17 ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 22 เมษายน 2557

เครือขายภาคี
กลุ่มเครือข่ายผู้ไม่สูบบุหรี่บ้านโผลง

42 5 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส 96140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 22 เมษายน 2557