รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
เครือขายภาคี
เครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ จังหวัดสงขลา

39 1 บ้านจ่า ถ.ราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2557

เครือขายภาคี
เครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ จังหวัดสงขลา

39 1 บ้านจ่า ถ.ราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2557

เครือขายภาคี
ศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

130/202 10 ถ. บ.ข.ส.สุราษฎร์ธานี วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2557

เครือขายภาคี
องค์กรชุมชนคนบินยาลีมอ

206 3 ถ.มายอ ยะรัง ยะรัง ปัตตานี 94160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2557

เครือขายภาคี
ศูนย์เยาวชนปทุมวัน

2038-2042 ถ.บรรทัดทอง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2557

เครือขายภาคี
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดพิษณุโลก (นำร่องจังหวัดบูรณาการฯ ควบคุมปัจจัยเสี่ยง)

344/3 ถ.ไชยานุภาพ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2557

เครือขายภาคี
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดราชบุรี

9 4 ถ.เพชรเกษม หนองโพ โพธาราม ราชบุรี 70120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 04 กรกฎาคม 2557

เครือขายภาคี
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า-บุหรี่มุกดาหาร

63/2 ถ.พิทักษ์สันติราษฏร์ ในเมือง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 04 กรกฎาคม 2557

เครือขายภาคี
ชมรมเครือข่ายครอบครัวโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา

58/1 2 ถ.พหลโยธิน คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2557

เครือขายภาคี
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์งดเหล้าภาคอีสานล่าง

อาคารจอมสุรินทร์ ชั้น1 มหาวิทย ราชภัฏสุรินทร์ ถ.สุรินทร์-ปราสาท นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2557

เครือขายภาคี
แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย (สสม.) ใต้ตอนล่าง

วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลั มอ.ปัตตานี ถ.เจริญประดิษฐ์ รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2557

เครือขายภาคี
โครงการรณรงค์เลิกบุหรี่

35/116 เอกชัย 39 ถ.เอกชัย บางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2557