• ทั่วไป
  1,121
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,469
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  53
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  138
 • เทศบาล
  7
 • อื่นๆ
  181
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดพิษณุโลก (นำร่องจังหวัดบูรณาการฯ ควบคุมปัจจัยเสี่ยง)
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  344/3 ถ.ไชยานุภาพ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2557 10:28:30
 • เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดราชบุรี
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  9 4 ถ.เพชรเกษม หนองโพ โพธาราม ราชบุรี 70120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  04 กรกฎาคม 2557 14:16:01
 • เครือข่ายองค์กรงดเหล้า-บุหรี่มุกดาหาร
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  63/2 ถ.พิทักษ์สันติราษฏร์ ในเมือง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  04 กรกฎาคม 2557 08:35:49
 • ชมรมเครือข่ายครอบครัวโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  58/1 2 ถ.พหลโยธิน คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2557 11:03:21
 • ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์งดเหล้าภาคอีสานล่าง
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  อาคารจอมสุรินทร์ ชั้น1 มหาวิทย ราชภัฏสุรินทร์ ถ.สุรินทร์-ปราสาท นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2557 14:57:56
 • แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย (สสม.) ใต้ตอนล่าง
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลั มอ.ปัตตานี ถ.เจริญประดิษฐ์ รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2557 13:01:56
 • โครงการรณรงค์เลิกบุหรี่
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  35/116 เอกชัย 39 ถ.เอกชัย บางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2557 13:00:07
 • เครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ จังหวัดสงขลา
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  39 ซ.1 บ้านจ่า ถ.ราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2557 11:35:59
 • หมู่บ้านสาครเพลส
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  9/118 3 ถ.หมู่บ้านสาครเพลส บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  30 พฤษภาคม 2557 13:02:05
 • เครือข่ายองค์กรงดเหล้า-บุหรี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  45/2 2 ถ.ทุ่งเตา-บ้านนาเดิม ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  29 พฤษภาคม 2557 14:51:58
 • กลุ่มพระสมุทรเจดีย์เข้มแข็ง
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  234/81 คู่สร้าง ถ.สุขสวัสดิ์ ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  29 พฤษภาคม 2557 14:18:01
 • สมาคมสมัชชาคนตาบอดเพื่อการส่งเสริมอาชีพ
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  126/39 5 ถ.สุขาประชาสวรรค์2 การเคหะนนทบุรี ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  29 พฤษภาคม 2557 10:02:27
3/5