• ทั่วไป
  1,121
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,469
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  53
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  138
 • เทศบาล
  7
 • อื่นๆ
  181
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านห้วยต้ม
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านห้วยต้ม 11 ถ. เด่นทรายมูล นาทราย ลี้ ลำพูน 51110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 กรกฎาคม 2557 13:51:19
 • เครือข่ายองค์กรงดเหล้า-บุหรี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  45/2 2 ถ.ทุ่งเตา - บ้านนาเดิม ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 กรกฎาคม 2557 10:43:53
 • เครือข่ายองค์กรงดเหล้า-บุหรี่-อุบัติเหตุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  45/2 1 ถ.สุราษฎร์-นาสาร ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 14:35:11
 • เครือข่ายเยาวชนฮักบ้านเกืด จ.เชียงใหม่
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  21 7 ถ.พระปกเกล้า พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 13:20:38
 • เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีขาวจังหวัดปัตตานี /เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดปัตตานี
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  18/8 1 ถ.เจริญประดิฐ รูสมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี 9400
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2557 11:00:36
 • เครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ จังหวัดสงขลา
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  39 1 บ้านจ่า ถ.ราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กรกฎาคม 2557 15:10:46
 • เครือข่ายองค์กรงดเหล้า-บุหรี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  129 2 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กรกฎาคม 2557 11:22:24
 • เครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ จังหวัดสงขลา
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  39 1 บ้านจ่า ถ.ราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กรกฎาคม 2557 11:10:27
 • เครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ จังหวัดสงขลา
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  39 1 บ้านจ่า ถ.ราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กรกฎาคม 2557 10:49:30
 • ศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  130/202 10 ถ. บ.ข.ส.สุราษฎร์ธานี วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2557 13:01:12
 • องค์กรชุมชนคนบินยาลีมอ
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  206 3 ถ.มายอ ยะรัง ยะรัง ปัตตานี 94160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2557 12:50:33
 • ศูนย์เยาวชนปทุมวัน
  ประเภท :
  เครือขายภาคี
  ที่อยู่ :
  2038-2042 ถ.บรรทัดทอง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2557 10:31:49
2/5