รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
เครือขายภาคี
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า

29/14 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

เครือขายภาคี
กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.อุบลราชธานี

ต.ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 12 มิถุนายน 2558

เครือขายภาคี
งานสารบรรณ โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรนิติบัญญัติ(สสส.)

อาคารรัฐสภา 1 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 11 มิถุนายน 2558

เครือขายภาคี
ศูนย์สื่อสารเด็กไทยมุสลิม

386 ม.3 - ถ.- คลองขนาน เหนือคลอง กระบี่ 81130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 20 ธันวาคม 2557

เครือขายภาคี
กลุ่มรักษ์เชียงคาน

168/10 หมู่ 1 ถ.ศรีเชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน เลย 42110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 04 พฤศจิกายน 2557

เครือขายภาคี
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านห้วยต้ม

ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านห้วยต้ม 11 ถ. เด่นทรายมูล นาทราย ลี้ ลำพูน 51110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 กรกฎาคม 2557

เครือขายภาคี
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า-บุหรี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

45/2 2 ถ.ทุ่งเตา - บ้านนาเดิม ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 กรกฎาคม 2557

เครือขายภาคี
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า-บุหรี่-อุบัติเหตุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

45/2 1 ถ.สุราษฎร์-นาสาร ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2557

เครือขายภาคี
เครือข่ายเยาวชนฮักบ้านเกืด จ.เชียงใหม่

21 7 ถ.พระปกเกล้า พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2557

เครือขายภาคี
เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีขาวจังหวัดปัตตานี /เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดปัตตานี

18/8 1 ถ.เจริญประดิฐ รูสมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี 9400

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2557

เครือขายภาคี
เครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ จังหวัดสงขลา

39 1 บ้านจ่า ถ.ราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2557

เครือขายภาคี
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า-บุหรี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

129 2 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2557