รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สคร.
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน

160/2 ม.7 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เช 7 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2548

วันที่ลงทะเบียน: 08 มีนาคม 2560

สคร.
ประชาคมงดเหล้าจังหวัดน่าน

29 6 ถ.ยันตรกิจโกศล ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน 55000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2559

วันที่ลงทะเบียน: 28 เมษายน 2559

สคร.
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง ถ.สุริยพงษ์ ในเวียง เมืองน่าน น่าน 55000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 20 เมษายน 2559

สคร.
สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา

ต.หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

สคร.
สคล.ปราจีน

21/14 ม.12 ต.ท่างาม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สคร.
ตราด

862 ม.12 วังกระแจ เมืองตราด ตราด 23000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สคร.
ระยอง

421/1 ม.5 ตาขัน บ้านฉาง ระยอง 21120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สคร.
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จ.พิษณุโรค

306 ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์ ต.หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สคร.
กลุ่มนักสาธารณสุขเพื่อสังคม (PHOS)

113/45 มูซอ1 ถ.สิโรรส สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2557

สคร.
สคร.5 นครราชสีมา

กม.7-9 9 ถ.ราชสีมา-โชคชัย หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2557

สคร.
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.สุราษฎร์ธานี

58/14 หมู่ 5 ถ.ไร่หลวง กะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 22 เมษายน 2557

สคร.
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายลด เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ ภาคเหนือตอนบน

279/16 ม.7 แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 22 เมษายน 2557