รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
จังหวัดปลอดบุหรี่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

- - ถ.ศาลากลาง 1 ตำบลในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร 35000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 18 ตุลาคม 2560

จังหวัดปลอดบุหรี่
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

101 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธาน 101 ถ.ดอนนก มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 15 พฤษภาคม 2560

จังหวัดปลอดบุหรี่
ประธานโครงการแกนนำเยาวชนงดบุหรี่ในชุมชน

179/28 หมู่ 4 ซอย 38 ถ. ประชาสโมสร ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2557

จังหวัดปลอดบุหรี่
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดปัตตานี

294 6 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2557

จังหวัดปลอดบุหรี่
แกนนำเยาวชนงดบุหรี่ในชุมชนทุ่งสร้างพัฒนา

179/28 4 / ซอย 38 ถ.ประชาสโมสร ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2557

จังหวัดปลอดบุหรี่
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นค ถ.อธิบดี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 04 กรกฎาคม 2557

จังหวัดปลอดบุหรี่
หมู่บ้านชุมชนการเคหะแห่งชาติ

203/547 หมู่ 1 ซอย 24 ถ.บางนาตราด บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2557

จังหวัดปลอดบุหรี่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

485 6 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ โพนข่า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 มิถุนายน 2557

จังหวัดปลอดบุหรี่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

4 ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 07 มิถุนายน 2557