รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

999 ถ.พุทธมณฑลสายสี ต.ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้

346/45 ถ.พลพิชัย เทศบาลนครหาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเมคโนโลยีอักษรพัทยา

189/30 ม.11 ต.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20260

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา

1 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวะศึกษาผดุงประชายะลา

1 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน

46/7 ม.12 ถ.บางพลีกิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสายธุรกิจในพระอุปถัมภ์ 9

94 ซอยราชปรารภ 5 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ(C-BAC)

107/118 ถ.ชุยประสิทธิ์ ต.ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ

2 ซอยรามคำแหง 28 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์

389 ถนนสุวรรณศร ข/4 ถ.สุวรรณศร - เมืองนครนายก นครนายก 26000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจรัลสนิทวงศ์

538 ซอยจรัลสนิทวงศ์ 41 ถ.จรัลสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558