• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,474
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  1 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 14:36:40
 • วิทยาลัยอาชีวะศึกษาผดุงประชายะลา
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  1 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 14:31:38
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  46/7 ม.12 ถ.บางพลีกิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 14:23:42
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสายธุรกิจในพระอุปถัมภ์ 9
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  94 ซอยราชปรารภ 5 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 14:20:47
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  1 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10100
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 13:58:36
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ(C-BAC)
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  107/118 ถ.ชุยประสิทธิ์ ต.ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 13:56:02
 • วิทยาลัยช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  2 ซอยรามคำแหง 28 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 13:52:51
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  389 ถนนสุวรรณศร ข/4 ถ.สุวรรณศร - เมืองนครนายก นครนายก 26000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 13:46:27
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจรัลสนิทวงศ์
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  538 ซอยจรัลสนิทวงศ์ 41 ถ.จรัลสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 13:43:09
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  46/9 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 13:40:05
 • วิทยาลัยพาณิชยการสุโขทัย
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  11 ถ.สุโขทัย - เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 13:26:18
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมบริหารธุรกิจ ชลบุรี
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  89 ม.8 ต.หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 13:24:33
9/46