• ทั่วไป
  1,116
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,960
 • สำนักงาน
  1,305
 • โรงเรียน
  1,393
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  108
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  169
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ(C-BAC)
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  107/118 ถ.ชุยประสิทธิ์ ต.ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 13:56:02
 • วิทยาลัยช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  2 ซอยรามคำแหง 28 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 13:52:51
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  389 ถนนสุวรรณศร ข/4 ถ.สุวรรณศร - เมืองนครนายก นครนายก 26000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 13:46:27
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจรัลสนิทวงศ์
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  538 ซอยจรัลสนิทวงศ์ 41 ถ.จรัลสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 13:43:09
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  46/9 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 13:40:05
 • วิทยาลัยพาณิชยการสุโขทัย
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  11 ถ.สุโขทัย - เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 13:26:18
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมบริหารธุรกิจ ชลบุรี
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  89 ม.8 ต.หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 13:24:33
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 11:18:31
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  23 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ตําบลในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 09:33:59
 • คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  ถ.ขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 กรกฎาคม 2558 16:23:55
 • มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเภสัชศาสตร์
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  19/14 ม.2 ต.แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 56000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 กรกฎาคม 2558 13:51:08
 • ศิลปากร
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  6 ถ.ราชมรรคาใน พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  สิงหาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  19 มิถุนายน 2558 10:38:49
9/46