• ทั่วไป
  1,116
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,960
 • สำนักงาน
  1,305
 • โรงเรียน
  1,393
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  108
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  169
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • วิทยาลัยวานิชบริหารธุรกิจ
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  41/1 ม.14 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี 11140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 16:02:32
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  333 ม.9 ต.โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย หนองคาย 43000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 15:38:36
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  21/23 ถ.อู่ทอง ต.ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 15:33:36
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  14/5 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 15:28:47
 • วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  999 ถ.พุทธมณฑลสายสี ต.ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 15:24:18
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  346/45 ถ.พลพิชัย เทศบาลนครหาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 15:09:19
 • วิทยาลัยเมคโนโลยีอักษรพัทยา
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  189/30 ม.11 ต.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20260
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 14:41:23
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  1 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 14:36:40
 • วิทยาลัยอาชีวะศึกษาผดุงประชายะลา
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  1 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 14:31:38
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  46/7 ม.12 ถ.บางพลีกิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 14:23:42
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสายธุรกิจในพระอุปถัมภ์ 9
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  94 ซอยราชปรารภ 5 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 14:20:47
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  1 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10100
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 13:58:36
8/46