รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศษสตร์

ถ.พระราม 1 - เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

280 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธุ์ (ไทย-เยอรมัน)

86/23 ถ.สนามบิน ตำบลห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา

12/19 ม. 2 ต.ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

279 ถ.ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร

256/16 ถ.ศรีธรรมโศก ต.ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 30000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีชีวภาพ

99 ม.6 ต.หมูม่น เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 45170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 ม.14 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี 11140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน

333 ม.9 ต.โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย หนองคาย 43000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

21/23 ถ.อู่ทอง ต.ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

14/5 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558