• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,474
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธุ์ (ไทย-เยอรมัน)
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  86/23 ถ.สนามบิน ตำบลห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 16:50:04
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  12/19 ม. 2 ต.ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 16:27:11
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  279 ถ.ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 16:14:01
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  256/16 ถ.ศรีธรรมโศก ต.ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 30000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 16:10:29
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีชีวภาพ
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  99 ม.6 ต.หมูม่น เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 45170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 16:05:39
 • วิทยาลัยวานิชบริหารธุรกิจ
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  41/1 ม.14 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี 11140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 16:02:32
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  333 ม.9 ต.โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย หนองคาย 43000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 15:38:36
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  21/23 ถ.อู่ทอง ต.ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 15:33:36
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  14/5 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 15:28:47
 • วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  999 ถ.พุทธมณฑลสายสี ต.ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 15:24:18
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  346/45 ถ.พลพิชัย เทศบาลนครหาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 15:09:19
 • วิทยาลัยเมคโนโลยีอักษรพัทยา
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  189/30 ม.11 ต.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20260
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 14:41:23
8/46