• ทั่วไป
  1,116
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,960
 • สำนักงาน
  1,305
 • โรงเรียน
  1,393
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  108
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  169
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  20 ถ.จรัญฯ13 คูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 11:07:57
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง กองกิจการนักศึกษา
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  282 ถ.รามคำแหง ต.หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 11:02:58
 • หอการค้าไทย
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  126/1 ถ.ประชาสงเคราะห์ ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 11:01:00
 • วิชาชีพทันตแพทย์ควบคุมการบริโภคยาสูบ
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  กระทรวงสาธารณสุขนนทบุรี บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 10:45:19
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศษสตร์
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  ถ.พระราม 1 - เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 10:35:42
 • มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  2 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 10:14:09
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  280 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 17:07:47
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธุ์ (ไทย-เยอรมัน)
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  86/23 ถ.สนามบิน ตำบลห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 16:50:04
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  12/19 ม. 2 ต.ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 16:27:11
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  279 ถ.ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 16:14:01
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  256/16 ถ.ศรีธรรมโศก ต.ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 30000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 16:10:29
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีชีวภาพ
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  99 ม.6 ต.หมูม่น เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 45170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 16:05:39
7/46