รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวังมะนาบริหารธุรกิจ

29 ซอย 64/2 ถ.สุขุมวิท 64/2 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กมภวาปี

208 ม.5 บ้านโนนจำปา ต.ตูมใต้ กุมภวาปี อุดรธานี 41110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

19 ถ.สาทร แขวงยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามเสน

1-2 ซ.สามเสน 22 แขวงถนนนครชัยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร

คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการ

292/8 ต.บางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10200

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

129 ถ.พิพิธภัณฑ์ สะปราง เมืองยะลา ยะลา 95000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินวิโรฒ

114 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 ถ.จรัญฯ13 คูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง กองกิจการนักศึกษา

282 ถ.รามคำแหง ต.หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

126/1 ถ.ประชาสงเคราะห์ ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิชาชีพทันตแพทย์ควบคุมการบริโภคยาสูบ

กระทรวงสาธารณสุขนนทบุรี บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558