• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,474
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามเสน
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  1-2 ซ.สามเสน 22 แขวงถนนนครชัยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 14:31:41
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 13:40:18
 • มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการ
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  292/8 ต.บางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10200
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 11:54:08
 • วิทยาลัยเทคนิคยะลา
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  129 ถ.พิพิธภัณฑ์ สะปราง เมืองยะลา ยะลา 95000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 11:41:48
 • ศรีนครินวิโรฒ
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  114 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 11:28:46
 • วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  20 ถ.จรัญฯ13 คูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 11:07:57
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง กองกิจการนักศึกษา
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  282 ถ.รามคำแหง ต.หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 11:02:58
 • หอการค้าไทย
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  126/1 ถ.ประชาสงเคราะห์ ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 11:01:00
 • วิชาชีพทันตแพทย์ควบคุมการบริโภคยาสูบ
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  กระทรวงสาธารณสุขนนทบุรี บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 10:45:19
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศษสตร์
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  ถ.พระราม 1 - เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 10:35:42
 • มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  2 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 10:14:09
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  280 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 17:07:47
7/46